Tack till alla som deltog i ba-veckan!

Spårarbete på Kvarnabo station. Foto Bernt Lindsjö

Spårarbete på Kvarnabo station. Foto Bernt Lindsjö

TACK ALLA NI SOM STÄLLT UPP FÖR AGJ UNDER BANARBETSVECKAN!

Nu är 2012 års vårarbetsvecka över. Många hade mött upp, både nya och gamla medlemmar. Mycket har blivit gjort såväl på banan som i verkstaden i Anten. Vi har dock lite kompletteringar kvar som vi räknar med att kunna färdigställa under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Under veckan lades det ned drygt 140 dagsverken i underbart vårväder. Vi har i snitt varit minst 15 personer/dag!

Detta har blivit utfört:

  • 185 st slipers blev bytta mellan Anten och strax norr Ödegärdet.
  • 289 st slipers blev bytta på stationen i Kvarnabo samt i kurvan strax norr om stationen.
  • 97 st slipers blev bytta söder om stationen i Gräfsnäs.
  • Samtliga gamla slipers är upplockade och inkörda.
  • Dräneringen på stationen i Kvarnabo är återställd.
  • Vägövergångarna i Arelid och Camp Anten har fått nya vägplank.
  • Försignalen i Anten är åter på plats.
  • Mellan Anten och Arelid har vi bytt 286 lösa skarvbult och försett dessa med nya fjäderringar.

Nu vilar vi lite en helg för att ta ett nytt tag under Kristihimmelsfärdshelgen med återstående arbeten inför säsongsstarten.

Tack så länge!

Niklas Jörby / cBa

Posted in Banavdelningen.