A. WILH. PETRI i verkstaden

 

A. WILH. PETRI . Foto: Christian Merking

A. WILH. PETRI i verkstaden

A. WILH. PETRI i verkstaden

Ångloket A. WILH. PETRI står nu inne i verkstaden där en första undersökning av skicket på loket är igång. Bland annat gjordes en pannspolning på loket. Utifrån vad undersökningen visar skall sedan en eventuell åtgärdsplan tas fram.