Vad händer med A. Wilhelm Petri

A. Wilhelm Petri på bangården i Anten. Foto: Patrik Engberg

A. Wilhelm Petri på bangården i Anten

Vad händer med ångloket A. Wilhelm Petri

Under många år har det funnits ett stort intresse hos flera utav AGJ:s medlemmar att få se ångloket A. Wilhelm Petri under ånga.

AGJ maskinavdelning har nu påbörjat arbetet med att undersöka skicket på Wilhelm Petri:s ångpanna.
Första steget är att göra en egen intern bedömning för att eventuellt därefter låta Inspecta kontrollera pannan. Arbetet kommer att bedrivas i mån av tid efter att driftloken fått sitt underhållsbehov tillgodosett.

Vi har denna veckan startat arbetet genom att lossa alla spolpluggar och lyfta av domlocket för att kunna inspektera pannan invändigt. I nuläget kommer tubsatsen inte att plockas ut, däremot kommer pannklädseln att lossas. Skulle det visa sig att pannan är i så pass gott skick att den kan driftsättas utan några större reparationer kommer arbetet fortsätta med en provtryckning för att se om den håller tätt för att därefter bedöma ytterligare åtgärder. Den största farhågan är utvändiga rostskador från tiden när loket stod uppställt utomhus i Nässjö Hembygdspark. Om det visar sig att pannan behöver en mer omfattande reparation kommer projektet att avslutas och loket återgår till museihallens utställning.

Beträffande skicket på lokets maskineri finns en hel del dokumenterad information. När loket kom till AGJ demonterades hjulaxlarna för rengörning och då befanns cylindrar, vevstakar & koppelstänger att vara i gott skick. Hjulaxlarnas lagergångar är hårt rostangripna och kommer behöva att åtgärdas om loket ska användas i trafik.
Slider med tillhörande mekanik är inte undersökta så de kommer också att inspekteras i samband med undersökningarna av pannan.

Eftersom det redan pågår två mycket omfattande lokrevisioner på AGJ är det viktigt att understryka att projektet med Wilhelm Petri kommer att genomföras i små etapper i mån av tid.

Samordnare är Magnus Johansson