50-års jubiléet

50-års jubiléet

Helgen den 8-9 augusti genomfördes föreningens 50-årsjubileum. Föreningen bildades 195 och har bedrivit trafik på järnvägen mellan Anten och Gräfsnäs sedan 1971. Under helgen körde vi med många tåg samtidigt som vi hade besök av ett flertal föreningar.

Besökande föreningar:

 • Krönikespelen, kommer att vara bland publiken iklädda rollkaraktärer från Spanska flugan. Delar ut reklamblad inför nästa produktion. Preliminärt endast lördag.
 • Ringlinien, försäljning av böcker och filmer i museihallen. Gammal buss visas upp bakom stationen.
 • SSF Vänersborg, scouterna kommer slå läger under helgen för att visa upp hur det kan vara att vara scout samt lära ut repslagning.
 • Ukulele-spelare, underhåller ombord på tåget och runt stationerna.

Föreningens första utfärd – 50 år!

Föreningens första utfärd – 50 år!

Den 19 juni 1965 genomfördes föreningens första utfärd. På dagen 50 år senare genomfördes färden på nytt, med samma lok och vagnar som den dagen för ett halv sekel sedan. Både i Anten och i Gräfsnäs höll Karl–Axel Björkdahl ett tal om föreningens början. Det var en trevlig utfärd för våra medlemmar på Midsommaraftons förmiddag.

Föreningens första utfärd – 19 juni

AGJ lok BLJ6 med veteranbilar. Foto: ur AGJ arkiv

AGJ lok BLJ6 med veteranbilar. Foto: ur AGJ arkiv

Föreningens första utfärdståg igen på dagen 50 år senare.

Den 19 juni 1965 kördes föreningens första utfärd med loket BLJ6 samt vagnarna VGJ1003 och LSSJ 30. Så här 50 år senare vill vi fira detta genom att köra ett extratåg på Midsommarafton den 19 juni 2015. Avresa från Anten kl. 11.00 och hemresa från Gräfsnäs kl. 12.00.

Hjärtligt välkommen till föreningens 50 års firande!

Föreningens första utfärd – 19 juni

AGJ lok BLJ6 med veteranbilar. Foto: ur AGJ arkiv

AGJ lok BLJ6 med veteranbilar. Foto: ur AGJ arkiv

Föreningens första utfärdståg igen på dagen 50 år senare.

Den 19 juni 1965 kördes föreningens första utfärd med loket BLJ6 samt vagnarna VGJ1003 och LSSJ 30. Så här 50 år senare vill vi fira detta genom att köra ett extratåg för våra medlemmar på Midsommarafton den 19 juni 2015. Avresa från Anten kl. 11.00 och hemresa från Gräfsnäs kl. 12.00. OBS begränsat antal platser!

Hjärtligt välkommen till första etappen av föreningens 50-års firande!

50-årsjubileum 9/8

Antens station med tågmöte 2006-08-20 Foto: Stefan Lindberg

Antens station med tågmöte 2006-08-20 Foto: Stefan Lindberg

Föreningens 50-års jubileum, 8 & 9 augusti 2015

Under Jubileumsdagarna kommer vi att köra tåg med fordon som vi normalt ej använder i vår ordinarie trafik. Vi kommer att köra med ånglok VGJ 24, BLJ 6, och det stora dieselloket littera Tp samt rälsbussar Yo5p samt Gullhönan under dagen.

Kom och prova på och köra ångloks- och diesellokskörning med diplom på Antens station!

Vattentagning på BLJ 6 i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg

Vattentagning på BLJ 6

Att göra en lustresa med tåg på Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) är något som hör sommaren till. Gräfsnäs slottspark är sedan länge ett populärt utflyktsmål och den gamla traditionen med tågresor dit hålls fortfarande vid liv, tack vare AGJ.

På väg från Anten till Gräfsnäs så stannar tåget i Kvarnabo och gör ett uppehåll för att fylla på vatten. Passa på att gå fram och titta. När vi kommer till Gräfsnäs vänder vi loket på en vändskiva. Vill du hjälpa till?

Normalt kör vi ånglok i de markerade tågen men förändringar kan ske beroende på brandfara, maskinfel eller liknande. Våra ånglok är över 100 år gamla.

Antens station med ankommande resenärer

 Besökande föreningar:

 • Krönikespelen, kommer att vara bland publiken iklädda rollkaraktärer från Spanska flugan. Delar ut reklamblad inför nästa produktion. Preliminärt endast lördag.
 • Ringlinien, försäljning av böcker och filmer i museihallen. Gammal buss visas upp bakom stationen.
 • SSF Vänersborg, scouterna kommer slå läger under helgen för att visa upp hur det kan vara att vara scout samt lära ut repslagning.
 • Ukulele-spelare, underhåller ombord på tåget och runt stationerna.
Hemvärnet med kokvagn i Anten. Foto: Niklas Sahlbom

Hemvärnet med kokvagn i Anten. Foto: Niklas Sahlbom

 

50-årsjubileum 8/8

Antens station med tågmöte 2006-08-20 Foto: Stefan Lindberg

Antens station med tågmöte 2006-08-20 Foto: Stefan Lindberg

Föreningens 50-års jubileum, 8 & 9 augusti 2015

Under Jubileumsdagarna kommer vi att köra tåg med fordon som vi normalt ej använder i vår ordinarie trafik. Vi kommer att köra med ånglok VGJ 24, BLJ 6, och det stora dieselloket littera Tp samt rälsbussar Yo5p samt Gullhönan under dagen.

Kom och prova på och köra ångloks- och diesellokskörning med diplom på Antens station!

Vattentagning på BLJ 6 i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg

Vattentagning på BLJ 6

Att göra en lustresa med tåg på Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) är något som hör sommaren till. Gräfsnäs slottspark är sedan länge ett populärt utflyktsmål och den gamla traditionen med tågresor dit hålls fortfarande vid liv, tack vare AGJ.

På väg från Anten till Gräfsnäs så stannar tåget i Kvarnabo och gör ett uppehåll för att fylla på vatten. Passa på att gå fram och titta. När vi kommer till Gräfsnäs vänder vi loket på en vändskiva. Vill du hjälpa till?

Normalt kör vi ånglok i de markerade tågen men förändringar kan ske beroende på brandfara, maskinfel eller liknande. Våra ånglok är över 100 år gamla.

Antens station med ankommande resenärer

 Besökande föreningar:

 • Krönikespelen, kommer att vara bland publiken iklädda rollkaraktärer från Spanska flugan. Delar ut reklamblad inför nästa produktion. Preliminärt endast lördag.
 • Ringlinien, försäljning av böcker och filmer i museihallen. Gammal buss visas upp bakom stationen.
 • SSF Vänersborg, scouterna kommer slå läger under helgen för att visa upp hur det kan vara att vara scout samt lära ut repslagning.
 • Ukulele-spelare, underhåller ombord på tåget och runt stationerna.
Hemvärnet med kokvagn i Anten. Foto: Niklas Sahlbom

Hemvärnet med kokvagn i Anten. Foto: Niklas Sahlbom

 

9 februari – AGJ 50 år

AGJ lok BLJ6 med veteranbilar. Foto: ur AGJ arkiv

AGJ lok BLJ6 med veteranbilar. Foto: ur AGJ arkiv

9 februari cirka kl. 10.00

Vad är nu detta för datum och klockslag? Jo, det är den inofficiella födelsedagstidpunkten för Stora Lundby Järnvägsmuseum (StLyJ) / Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg (AGJ). Det var vid denna tidpunkt som den dåvarande tjänstemannen inom Lundby Kommun Karl-Axel Björkdahl träffade en annan hög tjänsteman inom kommunen och man kom för första gången att diskutera möjligheten att spara en bit av den då nedläggningshotade Västgötabanan och skaffa ett ånglok och några vagnar och trafikera denna sträcka för turister. Någon vecka senare, troligen i mars 1965 på Kråks Värdshus i Skara, bildades StLyJ genom att en interimsstyrelse tillsattes. Den 4 april anlände två personvagnar som gåva från NKlJ (1001 och 1002) och i maj månad kom loket BLJ 6.

Karl-Axel kommer på årsmötet att kåsera lite om föreningens bildande.

AGJ lok VGJ 31 med utfärdståg. Foto: ur AGJ arkiv

AGJ lok VGJ 31 med utfärdståg. Foto: ur AGJ arkiv