50-års jubiléet

50-års jubiléet

Helgen den 8-9 augusti genomfördes föreningens 50-årsjubileum. Föreningen bildades 195 och har bedrivit trafik på järnvägen mellan Anten och Gräfsnäs sedan 1971. Under helgen körde vi med många tåg samtidigt som vi hade besök av ett flertal föreningar.

Besökande föreningar:

  • Krönikespelen, kommer att vara bland publiken iklädda rollkaraktärer från Spanska flugan. Delar ut reklamblad inför nästa produktion. Preliminärt endast lördag.
  • Ringlinien, försäljning av böcker och filmer i museihallen. Gammal buss visas upp bakom stationen.
  • SSF Vänersborg, scouterna kommer slå läger under helgen för att visa upp hur det kan vara att vara scout samt lära ut repslagning.
  • Ukulele-spelare, underhåller ombord på tåget och runt stationerna.

Föreningens första utfärd – 50 år!

Föreningens första utfärd – 50 år!

Den 19 juni 1965 genomfördes föreningens första utfärd. På dagen 50 år senare genomfördes färden på nytt, med samma lok och vagnar som den dagen för ett halv sekel sedan. Både i Anten och i Gräfsnäs höll Karl–Axel Björkdahl ett tal om föreningens början. Det var en trevlig utfärd för våra medlemmar på Midsommaraftons förmiddag.

Föreningens första utfärd – 19 juni

AGJ lok BLJ6 med veteranbilar. Foto: ur AGJ arkiv
AGJ lok BLJ6 med veteranbilar. Foto: ur AGJ arkiv

Föreningens första utfärdståg igen på dagen 50 år senare.

Den 19 juni 1965 kördes föreningens första utfärd med loket BLJ6 samt vagnarna VGJ1003 och LSSJ 30. Så här 50 år senare vill vi fira detta genom att köra ett extratåg för våra medlemmar på Midsommarafton den 19 juni 2015. Avresa från Anten kl. 11.00 och hemresa från Gräfsnäs kl. 12.00. OBS begränsat antal platser!

Hjärtligt välkommen till första etappen av föreningens 50-års firande!

9 februari – AGJ 50 år

AGJ lok BLJ6 med veteranbilar. Foto: ur AGJ arkiv
AGJ lok BLJ6 med veteranbilar. Foto: ur AGJ arkiv

9 februari cirka kl. 10.00

Vad är nu detta för datum och klockslag? Jo, det är den inofficiella födelsedagstidpunkten för Stora Lundby Järnvägsmuseum (StLyJ) / Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg (AGJ). Det var vid denna tidpunkt som den dåvarande tjänstemannen inom Lundby Kommun Karl-Axel Björkdahl träffade en annan hög tjänsteman inom kommunen och man kom för första gången att diskutera möjligheten att spara en bit av den då nedläggningshotade Västgötabanan och skaffa ett ånglok och några vagnar och trafikera denna sträcka för turister. Någon vecka senare, troligen i mars 1965 på Kråks Värdshus i Skara, bildades StLyJ genom att en interimsstyrelse tillsattes. Den 4 april anlände två personvagnar som gåva från NKlJ (1001 och 1002) och i maj månad kom loket BLJ 6.

Karl-Axel kommer på årsmötet att kåsera lite om föreningens bildande.

AGJ lok VGJ 31 med utfärdståg. Foto: ur AGJ arkiv
AGJ lok VGJ 31 med utfärdståg. Foto: ur AGJ arkiv