Vagn 22 har lämnat verkstaden

Vagn 22 har lämnat verkstaden

Vagn 22 har lämnat verkstaden

Vagn 22 har lämnat verkstaden

Vagn 22 var ute och luftade sig i lördags efter den långvariga revisionen som bl.a. innefattat nya plattformstak, renoverad inredning och delvis omgjorda fönster. Vagnen kommer nu t.v. att placeras i museihallen innan den skall in i verkstaden igen för att boggierna skall gås igenom och axlarna undersökas.

Vagn 22 är nu inredningsmässigt färdig

Renoveringen av vagn 22 är nu inredningsmässigt färdig!

Bänkarna är monterade och dynorna rengjorda och monterade. Nya bromsblock har monterats och bromsen har därefter justerats in. Det som dock återstår är att tvätta och bona golvet en gång till.Mekaniskt så återstår några mindre justerings- och besiktningsarbeten innan vagnen skall anses helt färdig och klar för trafik. 

Bl.a. skall vagnen över lokgraven för att vi skall kunna rengöra undertill samt smörja boggierna. Därefter sker provkörning. Nu ser vi i vart fall slutet på denna 3-åriga revision.

Vagn 22 nästan färdig

Vagn 22 nästan färdig

Arbetet med vagn 22 går vidare i verkstaden. Vagnen är nu oljad flera gånger och bromsen är genomgången. Det som återstår inredningsmässigt är att montera bänkarna. Innan dess måste dock dynorna rengöras. Dessutom skall ytterligare ett bromsblock bytas och några sprintar skall i på kopplen och den ena övergångsbryggan.

Foton: Patrik Engberg

Oljning av vagn 22

Oljning av vagn 22. Foto: Christian Merking

Oljning av vagn 22. Foto: Christian Merking

Oljning av vagn 22

På vagn 22 har arbetet nu kommit så långt att vi håller på att olja in panelen. Vi har nu gjort det två gånger och vi skall göra det ytterligare två gånger. Parallellt med detta arbetats med fönstren som linoljats 6 ggr. Nu väntar vi på att glasmästaren skall komma och sätta in nya glasrutor i ramarna. Därefter skall fönstren monteras och inredningen återställas. 

Arbete på vagn 22

Arbetet fortsätter på vagn 22 i verkstaden. Det är främst på den kvarstående plattformen och på taket som vi koncentrerar oss på under helgen.

Arbetet fortsätter på vagn 22 i verkstaden.

Arbete på vagn 22

Arbetet fortsätter på vagn 22 i verkstaden. Det är främst på den kvarstående plattformen och på taket som vi koncentrerar oss på under helgen.

Fortsatta arbeten på AGJ Co22

Anpassningsarbetena utförs av K-G Ryberg.

Anpassningsarbetena utförs av K-G Ryberg.

Fortsatta arbeten på  AGJ Co22

Arbetet med personboggievagnen nr 22 (f d Nordmark – Klarälvens Järnvägar nr 1005) går vidare. Ett av de större jobben som återstår är att anpassa vagnens samtliga fönster till ett modernare och lite tjockare glas av säkerhetstyp. Fönsterbågarna har tidigare haft dubbla glas, men det inre glaset har sedan länge varit demonterat för att slippa problem med kondens.

Foto: Marcus Jacobson

Arbete på vagn 22

Takduken lagd och strykning med takmassa påbörjad. Foto: Marcus Jacobson

Takduken lagd och strykning med takmassa påbörjad.

Arbete på vagn 22

Personboggievagnen AGJ nr 22, f d Nordmark – Klarälvens Järnvägar nr 1005, ställdes av för ett antal år sedan på grund av dåliga plattformstak. Hösten 2012 påbörjades arbetet med att renovera vagnen och ersätta de dåliga plattformstaken med nytillverkade. Eftersom taken är krökta åt flera håll har arbetet varit en smula komplicerat och har dragit ut på tiden. Nu är dock taken klara, takduken lagd och belagd med takmassa, varför vagnen börjar se så smått färdig ut.

Nu är det emellertid inte bara taket som har fått uppmärksamhet under tiden som vagnen stått i verkstaden; ramen har fått en del rost sanerad samt nya knutplåtar i ena änden, båda plattformarna har renoverats, bromsutrustningen är föremål för översyn och inte minst interiören har fått en välbehövlig upprustning med ny golvmatta och ommålning med mera. Bland de större jobben som nu återstår ingår att ge vagnens fönster en översyn, där fönsterbågarna ska anpassas och förses med nytt glas av säkerhetstyp. Avslutningsvis skall vagnskorgen tvättas och oljas.

 

Arbete på vagn 22

Plattformsarbete på vagn 22. Foto: Christian Merking

Plattformsarbete på vagn 22

Arbete på vagn 22

Under de senaste helgerna har den ena plattformsändens golv blivit slutgiltigt monterat och även fotstegen på ena sidan är monterat. Arbetet med att tjära taket pågår och lär fortgå någon helg framåt. Vagnen kommer att förses med dropplister på taket för att skona fönster och panel. Med hjälp av Sture har vi fått hjälp med att tillverka nya vattenutkastare till taket. Dessa skall monteras då taket är tjärat en första gång. Sedan skall taket tjäras 2-3 ggr ytterligare. På södra plattformen har plattformsvirket sågats till, passats in och bultats fast. Även plattformsköldar och grindar har monterats. K.G. har även börjat med anpassningen av fönstren till nya säkerhetsglas. Samtliga fönster har plockats ur och det är nu dags att plocka loss rutor och lister.

Foton:  Christian Merking

Plattformsarbete på vagn 22. Foto: Christian Merking

Plattformsarbete på vagn 22

Takarbete på vagn 22

Takarbete på vagn 22

I helgen påbörjades att lägga väv på taket på vagn 22. En våd på respektive sida är lagd och fastklamrad. En våd om 1.40 återstår att lägga i mitten. Två våder är fästade på långsidorna samt i den södra plattformsänden. 

I den norra måste vi grundmåla lite mer på plattformstakets ovansida innan väven kan läggas på. Även plattformstaket skall täckmålas med brun färg på ramen runt plattformen. Ju snabbare detta blir gjort ju snabbare kan vävläggningen på taket färdigställas. Takventilerna skall fästas så snart väven är på plats.

Vagn 22 allt mer klar

Taket på vagn 2 klart. Foto: Yngve CG

Taket på vagn 2 klart.

Vagn 22 allt mer klar

Lite i skymundan för banarbetsveckan så har det arbetats vidare på vagn 22 i verkstaden. Nu har takets byggts färdigt även på den andra vagnsändan och lyser i sin prakt i verkstaden. Nu återstår målning och läggning av väv på taket men ett stort steg mot färdigställandet har nu tagits.

Taket på vagn 2 klart. Foto: Yngve CG

Taket på vagn 2 klart.

Arbeten i verkstaden m.m.

Arbeten i verkstaden m.m.

Arbeten pågår i verkstaden för full aktivitet. Det arbetas på HBA 2, vagn 22, VGJ 31, spårriktningsmaskinen och vår kranvagn. Men även ute på bangården sker arbeten, bland annat har växelklot och spårspärr målats.

Förberedelser pågår även för schaktningen i museihallen inför spårläggningen i  den tillbyggda delen. Vidare har vi påbörjat insamlandet av räls, slpers, skarvjärn m.m. inför spårläggningen.

Taket på vagn 22 plattform, den ändan som är klar, har målats. Översyn sker på spårriktaren, som bland annat har lite problem med hydrauliken. Kranvagnen har fått nytt golv och en genomgång har gjorts av slipersbytaren inför den kommande banarbetsveckan. Här har två kugghjul för drivningen bytts. Även ett av spakställen för reglering av bytaren har reviderats.  Vidare pågår läggningen av nytt golv på AGJ NN 158. Här skall det även kompletteras med ett koppel som saknas i den ena änden. 

På fastighetssidan pågår bortforslandet av ris och ved från de träd som tagits ned bakom cafébyggnande. På denna pågår även kompletterande rödmålning av utsatta fasader.

Arbeten på vagn 22

Arbeten på vagn 22

Även på vagn 22 har arbetet fortsatt, under förra helgen målades diverse detaljer såsom koppel med mera. Samtidigt pågår arbeten med gaveldörrar och fönster. Bromssystemet gås igenom och tillpassning av stolpar för plattformsgrindar görs. Grundmålning av det färdigställda plattformstaket är påbörjad.

Arbete i verkstaden

Arbete i verkstaden

Vagn 22

Det ena plattformstaket är nu trämässigt klart. Nu skall detta målas. I helgen vändes vagnen på vändskivan så att arbetet kan påbörjas med den andra änden. Parallellt med detta pågår arbeten med dörrar och fönster till vagnen.

VGJ 31

Pannan är nu dockad med fyrboxdelen. Även sotskåpet har förberetts för montering, men detta sker inte förrän pannan provats på plats i loket. Det är nu när fräsmaskinen är ok dags att börja titta på storlagren till loket så att loket på sikt kan komma ned på sina hjul och tillpassningen av pannan kan ske.

HBA 2

Startluftsflaskan är efter besiktning och målning lyft på plats i loket och inkopplad. Även plåtskyddet över avgasröret är lyft på plats. Arbete pågår inne i hytten med montering av diverse reglage.

Takarbeten på vagn 22

Arbeten på plattformstaken på vagn 22

Under den gångna helgen tog arbetet med plattformstaken åter fart. Det ena är nästan klart och K-G lägger nu sista handen vid det. På andra ändan har takbågen monterats. Taket skall nu göras även här.

Fortsatt arbete på vagn 22

Arbetet på plattformstaken skall nu fortsätta. Foto: Yngve CG

Arbetet på plattformstaken skall nu fortsätta.

Fortsatt arbete på vagn 22

Arbetet fortsätter på vagn 22. Vi har tagit nya tag avseende renoveringen av vagn 22 nu när arbetet på plattformsändarna skjuter fart. Vi har bildat en projektgrupp för projektets slutförande. Vill du vara med och ta ett ansvar för en del av renoveringen och hjälpa till praktiskt så hör av dig till Lasse, Sandra eller Christian. Pierre har även anmält att han kan hjälpa till. Med förenade krafter kanske vi kan få med vagnen i årets trafik!

o Invändigt skall belysningsarmaturerna monteras
o Bänkar är klara och står inne i vagnen men sätts i nuläget inte fast då vi innan skall arbeta med fönstren.
o Hyllorna vid toaletten tas loss, fönstret som finns där tas loss och renoveras varefter  fönstret och hyllor sätts tillbaka.
o Toalettrumsdörren skall målas och monteras.
o Gaveldörrarna skall målas invändigt och monteras på plats.
o Måla svart på ramverket vid plattformsändarna.
o Montera plattformsvirke och fotsteg. Virke beställs under kommande vecka.
o Stolpar och grindar monteras. Dessa är renoverade.
o Måla spännkoppel mm svart, kikar röda.
o Renovering av bromscylinder samt länkaget till bromsen.
o Montera styrventilen till bromsen.
o Snickra klart plattformstaken.
o Taktäckning och dropplister.
o Nya spännkoppel är tillverkade.
o Vända sprinten till kopplet i ena ändan.
o Återmontera bromsrören
o Tvättning mm utvändigt och inoljning.
o Justeringar och besiktning

 

Plattformen efter nitning och grundmålning. Foto: Yngve CG

Plattformen efter nitning och grundmålning