Vagn 24 ute ur verkstaden

Kopplet är monterat på vagn 24, det kvarstår lite svetsarbeten med spännkoppel. Foto: Patrik Engberg

Kopplet är monterat på vagn 24, det kvarstår lite svetsarbeten med spännkoppel. Foto: Patrik Engberg

AGJ Co 24 nu ute ur verkstaden

Under lördagen den 10 november växlades vagn AGJ Co 24 ut ur verkstaden.

Det riktade och ombussade kopplet har monteras. Spännkopplen monteras senare eftersom dessa kräver ytterligare svetsarbeten. Några detaljer skall även nytillverkas. Därefter skall de losstagna plattformsbräderna åter skruvas fast.

Vagn 24 har nu fått upp gardiner .Foto: Patrik Engberg

Vagn 24 har nu fått gardiner. Foto: Patrik Engberg

Vagn 24 har nu fått upp de gamla gaslamporna, nu försedd med modern LED-belysning. Foto: Patrik Engberg

Vagn 24 har nu fått upp de gamla gaslamporna, nu försedd med modern LED-belysning. Foto: Patrik Engberg

Arbeten på vagn 24

Takarbete på vagn 24. Foto: Lars Johansson

Plattformstaket på vagn 24  har renoverats och målats. Foto: Lars Johansson

AGJ Co 24

Säkerhetskedjorna och kopplet i norra ändan är demonterade. Till vagn 24 norra ände har vi letat upp spännkoppel av rätt typ ur våra förråd. Dessa skall nu anpassas för att passa  vagnen. Vagnens södra ände har redan spännkoppel.  Vår målsättningen är att förse de flesta av våra trafikvagnar med spännkoppel. Klemmingkopplet i norra änden som glappade och även var något stukat är nu ombussat och riktat. Efter målning skall detta monteras.

Alla interiörarbeten i vagnen är klara. Även LED-lampornas lamphållare är monterade i de tidigare gasarmaturerna. Undertaken på plattformsändarna är målade. Återstår dock en del elarbeten på yttertaket innan lamporna kan lysa, men detta får vi ta i en andra etapp senare.

Vagnen får sedan lämna verkstaden för att bereda plats för vagn 22.

Renovering av Klemmingkopplet till vagn 24. Foto: Lars Johansson

Ombussning av Klemmingkopplet till vagn 24 pågår. Foto: Lars Johansson

Fortsatta arbeten på vagn 24

Vagn 24 i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Interiör av vagn 24. Montering av gardiner och gasarmaturer pågår. Foto: Lars Johansson

Gardiner och gasljusarmaturer har nu monterats i vagn 24.

Vagnen är snart klar men vi konstaterade ett glapp i kopplet i ena änden som nu håller på att åtgärdas. Undertaken på plattformsändarna håller även på att målas.  Dessutom. funderar vi på att sätta på spännkoppel på vagnen.

Vagn 24 i verkstaden

Arbete på vagn 24 i verkstaden 2012. Foto: Patrik Engberg

Arbete på vagn 24 i verkstaden 2012. Foto: Patrik Engberg

VAGN 24 står redan  i verkstaden sedan någon vecka för att vi skall kunna slutföra de arbeten som vi ej hann med i våras. Bromsutrustningen är redan tillbakamonterad efter översyn. Provad och godkänd. Närmast på programmet står att vi skall montera upp de renoverade gasarmaturerna och sätta upp gardiner innan vagnen ställs in i förråd tills i vår.

Vi tänkte sedan ge oss på AGJ Cop 22 – fd NKlJ Co 1005, (står f.n. i ett skjul på Gärdet). Den vagnen har dåliga takplattformsändar så det är dessa som är prioriterade. Dessutom skall hela taket få ny beklädnad i form av duk.

Interiört finns även vissa små skavanker som behöver åtgärdas. På programmet står även en bromsöversyn.