Boggiramarna till vagn 28 tillbaka

Boggiramar till vagn 28 är tillbaka i Anten. Foto: Christian Merking

Boggiramar till vagn 28 är tillbaka i Anten. Foto: Christian Merking

 

Boggiramar till vagn 28 tillbaka

Vagn 28 boggiramar är tillbaka i Anten efter har varit på blästring och målning. Detta har utförts utav Fyra Ess i Trollhättan. Nu återstår att få tillbaka dom 4 hjulaxlarna ifrån slipning och sprickkontroll innan arbetet med att sätta ihop allt kan börja.

Bidrag från Kungafonden

Bidrag från Kungafonden

Föreningen sökte i höstas bidrag från Kungafonden till reparationen av vagn 28 d.v.s .vår handikappvagn. Kungafonden har nu meddelat att man stöder projektet med 35.000 kr. Medel som kommer väl till pass.

Vi tackar för bidraget till föreningen.

Fortsatta arbeten i verkstaden

Fortsatta arbeten i verkstaden

Under de senaste helgerna har det varit full aktivitet i verkstaden.

VGJ 31 har det arbetats med att montera fjädrar och bromsdetaljer, på Z4p 409 har det slipats, målats invändigt i hytten och arbetats med dörrarna. Loket är nu klart för grundmålning.

På vagn CFp 15 har behandlingen av panelen och fönstren påbörjats. När det gäller hjulaxlarna till vagn Co 28 så uppfyller 3 av dessa godkända mått medan den fjärde axeln inte gör det. Vi kommer därför med största säkerhet att byta ut alla fyra axlarna mot andra som vi har i förråd. Detta innebär dock att samtliga hjullager får gjutas om och skavas in.

lok 24 har nu samtliga tuber tagits ut ur pannan. Vid den efterföljande invända besiktningen konstaterades vissa punktfrätor i botten mellan främre tubplåt och främre renslucka varför Inspecta ville att hela den invändiga botten av pannan skulle blästras. Detta skedde förra veckan. Nu skall botten besiktigas igen och bestämmas vad som skall göras åt punktfrätorna. Troligen kan dessa mindre frätor åtgärdas med hjälp svetsning. Övriga delar av pannan var helt ok.

Samtliga foton: Yngve CG

Boggierna till vagn 28

Arbete på boggin till vagn 28. Foto: Christian Merking

Arbete på boggin till vagn 28

Arbete på boggierna till vagn 28

Boggierna till vagn 28 är nu isärplockade, tvättade och de delar från boggierna som skall skickas iväg är lagt på pall inför transporten till blästringsfirman. Smådelar, som går in i vårt blästerskåp kommer vi att blästra och måla själva. De rensade boggierna, utan axlar, står nu på en tralla utanför verkstaden i avvaktan på transport till Tre Ess för blästring och målning. Tillsammans med boggien skickas även in- och utfartssignalmasterna från Anten, även dessa för blästring och målning.

Kontroll av axlarna pågår. 

Foto:  Christian Merking

Arbete på boggin till vagn 28. Foto: Christian Merking

Arbete på boggin till vagn 28

Vagn 28 lyft i verkstaden

 

Vagn 28 lyft i verkstaden

Under lördagen så lyftes vagn 28. Boggierna som ska gås igenom kunde tas ut, och vagnen ställdes på verkstadsboggier.

Därefter skall boggierna till vagnen renoveras och under tiden ställdes vagnen i museihallen.

 

Foton: Christian Merking

Vagn 28 i verkstaden

Vagn 28 i verkstaden. Foto: Yngve Emanuelsson

Vagn 28 i verkstaden

Vagn 28 i verkstaden

Vi arbetar nu på de verkstadstrallor som skall ersätta vagnens boggier då originalboggierna renoveras. Vi Undersöker även vilka verkstäder i Sverige som kan sprickindikera och svarva hjulen. Vi kollar även möjligheten till att ringa om hjulen. Inom kort skall vagnen lyftas och ställas ned på verkstadsboggierna. Vagnskorgen ställs sedan i museihallen. Boggierna skall in i verkstaden, plockas isär och det skall bedömas vilka arbeten som behöver göras på dessa.

Foto Yngve Emanuelsson

Handikappvagnen tillbaka i Anten

Vagn 28 dras tillbaka till Anten. Foto: Magnus Liberger

Vagn 28 dras tillbaka till Anten. Foto: Magnus Liberger

Handikappvagnen – vagn 28 – tillbaka i Anten

Vagn 28 är nu tillbaka i Anten efter att sakta har körts ner under gårdagen. Vi kommer nu ta in den i verkstaden för en översyn och reparation efter problemet som uppstod under Museibanans Dagar.

Foto: Magnus Liberger

Rullstolsvagnen trasig

Vagn 28 i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg

Vagn 28 i Kvarnabo

 

Vagn 28 – rullstolsvagnen- trasig

Tyvärr havererade vagn 28 på väg ner till Anten idag den 14 augusti. Vagnen fick ställas av i Kvarnabo i väntan på transport till Anten och verkstaden. 

Vi har tvingats ta vår handikappvagn ur trafik på grund av fordonsskada. Vi har därför mycket begränsade möjligheter att ta emot rullstolar för närvarande. Reparationer pågår men detta meddelande gäller tills vidare tills ny information lämnas.

Vagn 28 målad

Vagn 28 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Vagn 28 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Vagn 28 målad

Vagnen är nu färdigmålad. Bromssystemet är urblåst och hopmonterat. Liftens hydraulsystem är åtgärdat och vagnen har fått en ny manöverenhet till hissen.

Återstår montering av beslag samt viss kompletteringsmålning. Lister i yttertaket på gavelsidorna återstår även.

Invändigt är vagnen i princip klar förutom belysning och gardiner.