Föreningsmöte – 25/11

Utrustning för tågbefälhavare. Foto: Alexander Lagerberg

Föreningsmöte – lördag 25 november

Enligt föreningens stadgar skall vi hålla ett föreningsmöte (informationsmöte) varje höst.

Vi inbjuder härmed dig som medlem att komma till Anten på lördagen den 25 november klockan 15.00!

Program: Bakåtblickar 2017 och framåtblickar mot 2018 samt bildvisning från årets verksamhet.

Jernvägscaféet i Anten

Jernvägscaféet i Anten

Besök gärna Jernvägscaféet i Anten nästa trafikdag! Finns nu på Facebook. Kaféet har genomgått en renovering under våren och så här blev resultatet. Glassfrysen måste ses!

 

Stenungsunds Musikkår på besök

Stenungsunds Musikkår uppträder i Gröfsnäs. Foto: Yngve Emanuelsson

Stenungsunds Musikkår uppträder i Gröfsnäs. Foto: Yngve Emanuelsson

Stenungsunds Musikkår på besök

Söndagen den 12 juni kom Stenungsunds Musikkår på besök hos oss och gav två sommarkonserter vid AGJ. Först kl. 10.30 vid stationshuset i Anten och sedan kl.14.30 vid stationshuset i Gräfsnäs. 

Vi tackar för besöket och hälsar er välkomna tillbaka.

Foto: Yngve Emanuelsson

Spårarbete i Anten

Spårarbete i Anten

I vårsolen arbetas det även med spår 3 i Anten där nu rälen börjar komma på plats. Samtidigt pågår vårstädningen i form av alla höstlöv städas bort från sina gömmor vid växlarna.

 

Nya hinderpålar tillverkas

Nya hinderpålar under målning i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Nya hinderpålar under målning i verkstaden

Nya hinderpålar tillverkas

Vi håller på att ersätta och komplettera bangården med nya hinderpålar som nu har tillverkats. Dessa är nu under målning och skall sedan sättas upp på bangården.

Fortsatta spårarbeten i Anten

Spår 3 är urgrävt och nya slipers är utlagda. Foto: Patrik Engberg

Spår 3 är urgrävt och nya slipers är utlagda.

Fortsatta spårarbeten i Anten

Nu har tjälen gått ur backen och vi har nu kunnat schakta ur för att lägga ut de nya sliprarna i spår 3 i Anten. Vi kommer fortsätta under våren och under banarbetsveckan 30 april – 8 maj.

Spårarbete i Anten

Spårarbete i Anten

Under helgen som gick påbörjade vi ett spårarbete i Anten. Det är spår 3 som vi skall renovera. Under lördagen lossade vi rälen från alla slipers och vi samlade även in den gamla rälen.
Vi skall även ta bort och byta ut gammal sliper mot ny där det så behövs, vi måste dock låta tjälen gå ur marken först.
Vi planerar att spåret skall vara klart innan sommarens trafik startar igen.

Samtliga foton: Yngve CG

50-års jubiléet

50-års jubiléet

Helgen den 8-9 augusti genomfördes föreningens 50-årsjubileum. Föreningen bildades 195 och har bedrivit trafik på järnvägen mellan Anten och Gräfsnäs sedan 1971. Under helgen körde vi med många tåg samtidigt som vi hade besök av ett flertal föreningar.

Besökande föreningar:

  • Krönikespelen, kommer att vara bland publiken iklädda rollkaraktärer från Spanska flugan. Delar ut reklamblad inför nästa produktion. Preliminärt endast lördag.
  • Ringlinien, försäljning av böcker och filmer i museihallen. Gammal buss visas upp bakom stationen.
  • SSF Vänersborg, scouterna kommer slå läger under helgen för att visa upp hur det kan vara att vara scout samt lära ut repslagning.
  • Ukulele-spelare, underhåller ombord på tåget och runt stationerna.

Arbeten i stationsträdgården

Arbeten i stationsträdgården

Inför trafiksäsongen så putsar vi och ställer i ordning. Bland annat ställs stationsträdgården i ordning och ogräs rensas så att det blir fint och i ordning. Allt för att visa hur det kunde se ut på en liten station för 50 år sedan.

 

Bilder från Riddarhelgen

Belysning lagad i Anten

Andreas lagar belysningen i Anten. Foto: Lars Johansson

Andreas lagar belysningen i Anten. Foto: Lars Johansson

Lagning av belysningen i Anten

Vi har lagat belysningen på stolpen vid godsmagasinet i Anten. Andreas klättrade upp och fick den att lysa. Så nu skall även den lampan lysa upp tillvaron.

Gruppresesäsongen har startat!

Gruppresesäsongen 2014. Foto: Alexander Lagerberg

Gruppresesäsongen 2014. Foto: Alexander Lagerberg

Gruppresesäsongen har startat!

Först ut på trafiksäsongen är de traditionella grupp- och skolresedagarna. I år 5 stycken i slutet av maj och början av juni.  Åtskilliga glada elever har åkt så även i år.


Foto: Alexander Lagerberg

Stort arbete med lokveden

Arbetet med att hugga upp lokveden pågår. Foto: Lars Johansson

Arbetet med att hugga upp lokveden pågår. Foto: Lars Johansson

Lokveden

Niklas med söner gjorde för någon vecka sedan en heroisk insats i vedgården då man lyckades få isär stammarna från de två lindar som legat där i över ett år. En del av dessa återstår att klyva men det mesta är nu hanterbart.

Grenar från de hamlade träden

De grenar som sågats ned efter hamlingen har nu samlats i högar för att transporteras till vedgården. Detta får den som känner för det gärna göra….
Därefter skall vi även ta hand om det ris som även det ligger ihopsamlat i högar.

Syrenhäcken vid ”Paradiset”

Häcken håller på att klippas för att denna skall kunna skjuta nya skott och bli en häck igen. Ta inga genvägar och trampa inte på de nya skott som växer upp.
Vi kommer även att se över och rensa och klippa ned den häck en bit som är utefter spår 0.

Arbetet på HBA 2

Närbild på motorn när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

Närbild på motorn när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

Fortsatta arbeten på HBA 2

Fortsatta arbeten på motor och med att slipa hytt pågår. Kompressorn och generatorn har monterats. Lufttankar och startluftflaska är besiktigade och godkända av Inspecta.
Huvarna har kommit på plats. En del spackling och slipning återstår på hytten innan loket kan målas utvändigt.
Inne i hytten pågår arbete med reparation av väggbeklädnaden och lister. Även invändigt kommer loket att målas om.

HBA 2 i verkstaden när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

HBA 2 i verkstaden när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson