Arbeten på dressinen

Arbete på dressinen i verkstaden. Dressinen blir fixad med el här av Christian  och Jimmy. Foto: Yngve CG

Arbete på dressinen i verkstaden. Dressinen blir fixad med el här av Christian och Jimmy. Foto: Yngve CG

Arbeten på dressinen

Arbetet på vår motordressin pågår i verkstaden. Elsystemet gås nu igenom och diverse arbeten görs på dressinen inför vårens banarbetsvecka.
Arbete på dressinen i verkstaden. Foto: Yngve CG

Arbete på dressinen i verkstaden. Foto: Yngve CG