Riddarhelgen 7/7 & 8/7

Riddarspelen vid Gräfsnäs Slottspark. Foto: Patrik Engberg

Riddarspelen vid Gräfsnäs Slottspark. Foto: Patrik Engberg

Riddarhelgen 7/7 & 8/7

Riddarhelgen är nu fastställd och den genomförs under helgen 7 och 8 juli i Gräfsnäs slottspark. I samband med Riddarhelgen är det också en marknad i parken.

Biljetter till Riddarspelen köps på plats i slottsparken. Dessa kostar 150 kr för vuxna och 100 kr för barn. Biljetterna betalas kontant eller med Swish meddelar arrangörerna ”Riddarna af Dalaborg

Markbyte i Gräfsnäs

Markbyte i Gräfsnäs

Föreningen har genomfört ett markbyte i Gräfsnäs. Anledningen till detta är att befästa våra gränser i Gräfsnäs och även möjliggöra en framtida utbyggnad av spårområdet och kanske även på sikt möjliggöra tankarna på ytterligare byggnader på platsen t ex i form av ett mindre godsmagasin.

Markbytet ger även en möjlighet att göra en ny bättre anpassad spårinfart till vändskivan samtidigt som möjligheten ges att anlägga en gångväg från Antenvägen längs den tänkta markgränsen och ansluta till befintliga gångvägar nedanför stationshuset i Gräfsnäs.

Efter ett drygt halvårs förhandlingar har vi nu kommit fram till en uppgörelse som innebär byte yta mot yta. Avtalet är nu undertecknat och nu skall en Lantmäteriförrättning till. När vi kan börja ombyggnationen på platsen återstår dock att se.

Mer information kommer i vår tidning Jernvägsnytt – nummer 2/2017

Stenungsunds Musikkår på besök

Stenungsunds Musikkår uppträder i Gröfsnäs. Foto: Yngve Emanuelsson

Stenungsunds Musikkår uppträder i Gröfsnäs. Foto: Yngve Emanuelsson

Stenungsunds Musikkår på besök

Söndagen den 12 juni kom Stenungsunds Musikkår på besök hos oss och gav två sommarkonserter vid AGJ. Först kl. 10.30 vid stationshuset i Anten och sedan kl.14.30 vid stationshuset i Gräfsnäs. 

Vi tackar för besöket och hälsar er välkomna tillbaka.

Foto: Yngve Emanuelsson

Nymöblerat i Gräfsnäs

Vardagsrummet i Gräfsnäs station. Foto: Patrik Engberg

Vardagsrummet i Gräfsnäs station. Foto: Patrik Engberg

 

Nymöblerat i Gräfsnäs

I samband med att vi har arbetat med värmesystemet i Gräfsnäs station så har vi även passat på och möblerat om inne i stationen med ”nya” möbler.

Även i Kvarnabo har vi gjort i ordning lite, under vintern har vi gjort i ordning alla golven och oljat in dessa.

Välkommen att besöka oss i sommar!

50-års jubiléet

50-års jubiléet

Helgen den 8-9 augusti genomfördes föreningens 50-årsjubileum. Föreningen bildades 195 och har bedrivit trafik på järnvägen mellan Anten och Gräfsnäs sedan 1971. Under helgen körde vi med många tåg samtidigt som vi hade besök av ett flertal föreningar.

Besökande föreningar:

  • Krönikespelen, kommer att vara bland publiken iklädda rollkaraktärer från Spanska flugan. Delar ut reklamblad inför nästa produktion. Preliminärt endast lördag.
  • Ringlinien, försäljning av böcker och filmer i museihallen. Gammal buss visas upp bakom stationen.
  • SSF Vänersborg, scouterna kommer slå läger under helgen för att visa upp hur det kan vara att vara scout samt lära ut repslagning.
  • Ukulele-spelare, underhåller ombord på tåget och runt stationerna.

Blogg om en resa på AGJ

Bloggen: Ånglok och slottsruiner - Foto: UnderbaraClara

Bloggen: Ånglok och slottsruiner – Foto: UnderbaraClara

En av våra besökare har skrivit i sin blogg om sitt besök i Gräfsnäs slottspark och om sin resa på AGJ. Tack för den trevliga berättelsen och vi tackar för besöket och hälsar er välkomna tillbaka.

Bilder från Riddarhelgen

Gräfsnäs stationshus målat. Foto: Alexander Lagerberg

Gräfsnäs stationshus målat, Kvarnabo påbörjat

Gräfsnäs stationshus målat. Foto: Alexander Lagerberg

Stationshuset i Gräfsnäs och Kvarnabo målas

I samverkan med “Föreningen Gräfsnäsparken” och AGJ håller stationsområdet i Gräfsnäs på att få en ansiktslyftning med ogräsrensning och nu ommålning av stationshuset. Huset i Gräfsnäs är nu målat och arbetet har påbörjats även i Kvarnabo.

En del kompletterande målningsarbeten kvarstår men husen ser mycket prydliga ut.

Kvarnabo stationshus målas. Foto: Alexander Lagerberg

Kvarnabo stationshus målas. Foto: Alexander Lagerberg

Arbete på stationshuset i Gräfsnäs

Målning av stationen i Gräfsnäs. Foto: Lina Kristoffersen

Målning av stationen i Gräfsnäs. Foto: Lina Kristoffersen

Arbete på stationshuset i Gräfsnäs

På Gräfsnäs station händer det nu saker. I samverkan med ”Föreningen Gräfsnäsparken” och AGJ håller stationsområdet att få en ansiktslyftning med ogräsrensning och nu ommålning av stationshuset.

Tidigare har har en ny stationsträdgård anlagts och nytt värmesystem håller på att installeras i huset.

Järnvägsträdgården i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson

Järnvägsträdgård i Gräfsnäs

En frosttäckt nyanlagd gräsmatta i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson
Trädgård i Gräfsnäs

Det har anlagts en ny järnvägsträdgård i Gräfsnäs strax innan frosten kom. Hela området har schaktats av och dräneringsrör har lagts ned. Platsen där eken stod för ett antal år sedan  har fyllts igen. Ny matjord har körts ut och planerats ut varefter nya gräsmattor anlagts. Även två nya rabatter, en norr om stationshuset och en vid uthusets gavel har anlagts och växter planterats. Som kantavgränsningar har gatsten använts. Även ett antal buskar och något träd har planterats. Resultatet av arbetena syns tyvärr inte riktigt  förrän det börjar grönska i vår. Arbetet ingår som en del i den Leadersatsning som pågår i Gräfsnäs.

Gästtoalett i Gräfsnäs klar

Gästtoaletten i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg

Gästtoaletten i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg

En efterlängtad nyhet i Gräfsnäs är vår besökstoalett som nu är klar.

Efter att uthuset, som vi själva byggt, har blivit så klart att vi kan öppna besökstoaletten för alla våra passagerare så har vi i stillhet gjort så.

Huset är försett med ett tidlås som gör att dörren låses upp i samband med vår trafik.

Det som återstår är att slutföra personalutrymmet i andra halvan av huset.

Gräsklippning i Gräfsnäs

Gustav klipper gräset rund vändskivan i Gräfsnäs. Foto: Bernt Lindsjö

Gustav klipper gräset rund vändskivan i Gräfsnäs. Foto: Bernt Lindsjö

NU SLUTSPURTAR VI INFÖR SKOLRESETRAFIKEN!

Under helgen var vi i Gräfsnäs och Kvarnabo och klippte gräset inför trafikstarten. I Gräfsnäs klippte vi runt vändskivan och i Kvarnabo runt staketet vid vattentagningen.

Toalett i Gräfsnäs klar

Här syns den nya toaletten i uthuset i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson

Här syns den nya toaletten i uthuset i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson

Toalett i Gräfsnäs klar

Toaletterna i Gräfsnäs är klara att invigas. Bilden visar den allmänna toaletten. Kvar att installera är ett räcke för handikappanpassningen.

Vidare har värmepumpen har kommit på plats vid uthuset i Gräfsnäs och har kopplats in i värmesystemet i utehuset. Snart kommer stationshuset också kopplas in då rören mellan uthuset och stationen redan är nergrävda.