HBA 2 på provkörning

HBA 2 var ute och rullade denna eftermiddag, och den går så fint så, tyst och lätt. Foto: Yngve CG

HBA 2 på provkörning

HBA 2 ute på provkörning

Vårt motorlok HBA 2, som har varit inne i verkstaden, har nu varit ute på sin första provkörning på bangården i Anten.

Arbetet med renoveringen börjar nu närma sig sitt slut. Foton: Yngve CG

Inne i hytten på HBA2. Foto: Yngve CG

Inne i hytten på HBA2.

Arbeten i verkstaden m.m.

Arbeten i verkstaden m.m.

Arbeten pågår i verkstaden för full aktivitet. Det arbetas på HBA 2, vagn 22, VGJ 31, spårriktningsmaskinen och vår kranvagn. Men även ute på bangården sker arbeten, bland annat har växelklot och spårspärr målats.

Förberedelser pågår även för schaktningen i museihallen inför spårläggningen i  den tillbyggda delen. Vidare har vi påbörjat insamlandet av räls, slpers, skarvjärn m.m. inför spårläggningen.

Taket på vagn 22 plattform, den ändan som är klar, har målats. Översyn sker på spårriktaren, som bland annat har lite problem med hydrauliken. Kranvagnen har fått nytt golv och en genomgång har gjorts av slipersbytaren inför den kommande banarbetsveckan. Här har två kugghjul för drivningen bytts. Även ett av spakställen för reglering av bytaren har reviderats.  Vidare pågår läggningen av nytt golv på AGJ NN 158. Här skall det även kompletteras med ett koppel som saknas i den ena änden. 

På fastighetssidan pågår bortforslandet av ris och ved från de träd som tagits ned bakom cafébyggnande. På denna pågår även kompletterande rödmålning av utsatta fasader.

Arbete i verkstaden

Arbete i verkstaden

Vagn 22

Det ena plattformstaket är nu trämässigt klart. Nu skall detta målas. I helgen vändes vagnen på vändskivan så att arbetet kan påbörjas med den andra änden. Parallellt med detta pågår arbeten med dörrar och fönster till vagnen.

VGJ 31

Pannan är nu dockad med fyrboxdelen. Även sotskåpet har förberetts för montering, men detta sker inte förrän pannan provats på plats i loket. Det är nu när fräsmaskinen är ok dags att börja titta på storlagren till loket så att loket på sikt kan komma ned på sina hjul och tillpassningen av pannan kan ske.

HBA 2

Startluftsflaskan är efter besiktning och målning lyft på plats i loket och inkopplad. Även plåtskyddet över avgasröret är lyft på plats. Arbete pågår inne i hytten med montering av diverse reglage.

Arbeten på HBA 2

Arbeten på HBA 2

Även på HBA 2 arbetades det på i verkstaden. Här monterades fönster i förarhytten.  Vidare testprovades motorvärmaren till motorn. I samband med detta så tittade vi efter läckor i kylsystemet på loket, första vändan användes endast vanligt vatten och vi fyller på med kylarvatten efter vi vet att allt är ok och tätt.

Målning av HBA 2

Målning av hytten på HBA 2. Foto: Yngve CG

Målning av hytten på HBA 2. Foto: Yngve CG

Målning av hytten på HBA 2

Arbetet med att måla hytten invändigt på HBA 2 pågår i verkstaden. Utvändigt börjar loket bli klart, luckor har monterats med mera.

Målning av hytten på HBA 2. Foto: Yngve CG

Målning av hytten på HBA 2. Foto: Yngve CG

Fortsatta arbeten på HBA 2

Målningen av HBA 2 går vidare. Foto: Bernt Lindsjö

Målningen av HBA 2 går vidare. Foto: Bernt Lindsjö

Målning av HBA 2 går vidare

Så här snyggt har loket blivit efter målningen. Närmast i tur står nu att montera motorluckor och övriga luckor, skärmar och skyddet över skorstenen. Även startluftsflaskan samt den stora takluckan skall på plats. Underredet skall även rengöras och målas Foto: Bernt Lindsjö

HBA 2 målad

HBA 2 målad. Foto: Lars Johansson

HBA 2 målad. Foto: Lars Johansson

HBA 2 målad

Förrförra helgen fick loket ett lager primer och under veckan efteråt ett första lager täckfärg. Förra helgen fick loket sitt andra lager täckfärg.Samtidigt målades luckor och andra lösa delar.

Arbetet fortsätter nu med återmontering av lösa delar och så skall lokets motorluckor få sig en omgång färg till.

Snart målning av HBA 2

HBA 2 i verkstaden innan målning. Foto: Patrik Engberg

HBA 2 i verkstaden innan målning. Foto: Patrik Engberg

Snart målning av HBA 2

Motorloket HBA 2 har nu bytt plats med vagn 22 i ”gamla verkstaden”. Där kommer loket att förberedas för målning. Vi har under slipningsarbeten hittat den gamla gröna färgen och vi kommer att måla loket i den nyansen.. Färgen syns på ena motorumsluckan på bilden ovanför.

Vagn 22 kommer när tid ges tas ut ur verkstaden för rengöring av teakpanelen. Inledningsvis kommer panelen att tvättas.

HBA2 monteras ihop

HBA 2 monteras ihop

HBA 2 håller man nu på att montera ihop loket igen efter att huvarna har kommit på plats.

Spackling och slipning återstår på hytten innan loket kan målas utvändigt. Inne i hytten pågår arbete med reparation av väggbeklädnaden och lister. Även invändigt kommer loket att målas om.

Växling i Anten

HBA 2 utväxlad ur verkstaden. Foto: Mats Andersson

HBA 2 utväxlad ur verkstaden. Foto: Mats Andersson

Växling i Anten

Under söndagen så växlades det i Anten. Vi var tvungna att flytta på HBA 2 för att få in VGJ 24. Som växellok användes Tp 3503 som startades efter att ha stått i törnrosasömn under vintern. HBA 2 ställdes sedan tillbaka i verkstaden för fortsatta arbeten.

Arbetet på HBA 2

Närbild på motorn när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

Närbild på motorn när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

Fortsatta arbeten på HBA 2

Fortsatta arbeten på motor och med att slipa hytt pågår. Kompressorn och generatorn har monterats. Lufttankar och startluftflaska är besiktigade och godkända av Inspecta.
Huvarna har kommit på plats. En del spackling och slipning återstår på hytten innan loket kan målas utvändigt.
Inne i hytten pågår arbete med reparation av väggbeklädnaden och lister. Även invändigt kommer loket att målas om.

HBA 2 i verkstaden när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

HBA 2 i verkstaden när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

Arbeten på HBA 2

Motorn nymålad på HBA 2 och lokhuvarna är tillbaka i Anten

Arbetet på HBA 2 fortsätter i verkstaden. Motorn har nu målats, spackling och slipning av hytten pågår och huvarna har kommit tillbaka efter rostsanering, svetsning, riktning och grundmålning. Även generatorn och lokets kompressor som varit på extern översyn är på väg tillbaka till Anten för att monteras tillbaka på loket. Vi väntar även på att Inspecta skall besöka oss och kontrollera lokets tryckluftsbehållare och startluftsflaska.

Kylaren till HBA 2 är monterad

Kylaren till HBA 2 har monterats på loket. Foto: Patrik Engberg

Kylaren till HBA 2 har monterats på loket. Foto: Patrik Engberg

Kylaren till HBA 2 är monterad

Kylaren har nu monterats tillbaka på loket. Renoveringen var mycket behövlig, kylaren var helt täppt. Vi väntar på att huvarna skall komma tillbaka vilket troligtvis sker kommande vecka. Dessa är då grundmålade och rostsanerade. Hytten håller på att slipas och skall sedan grundmålas.

Lokets kompressor är i Göteborg för översyn. Vi hoppas att den kommer tillbaka innan jul.

Arbete på HBA 2

Kylaren på plats på HBA 2 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Kylaren på plats på HBA 2 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Arbetet på HBA 2

Det nyrenoverade kylet har monterats på loket efter att ha varit på BS Mekaniska i Falköping för översyn. I helgen lyftes startluftflaskan ur för översyn. Vi väntar nu på att huvarna skall komma tillbaka från Fyra Ess i Trollhättan efter blästring och grundmålning. Kvarvarande delar på loket i Anten bl.a. hytt håller på att slipas och grundmålas.

Arbete på hytten till HBA 2. Foto: Lars Johansson

Arbete på hytten till HBA 2. Foto: Lars Johansson

Arbetshelg 28-29/9

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Arbetshelg i Anten 28-29 september

GLÖM INTE ATT VÅR ANLÄGGNING BEHÖVER DIN INSATS INNAN KYLAN SLÅR TILL!

Uthusbyggnation

Tillbyggnationen och takbytet på uthuset vid ”Paradiset” i Anten pågår för fullt.

Höstväxling

Höstväxlingens första del är avslutad så långt att alla trafikvagnar är under tak. Senare skall även Tp 3503 in i museihallen efter att 31:ans rundpanna har fått annan plats.

I helgen planeras växling vid Ödegärdet. De två öppna grusvagnar (P samt M+) växlas fram för att kunna tömmas och innehållet skall läggas ut runt Skalle. Vidare skall ramen av den överföringsvagn som i våras fick släppa till sina rullagrade boggier till vår ”klippvagn” växlas ned till Anten för att återvinnas. Ramen ligger på en annan överföringsvagn.

Thomas behöver hjälp med denna växling.

Fastighetsavställning

Tältet vid cafét skall plockas ned för säsongen (dock ej rörställningen). Hjälp behövs.

Lokavställning

VGJ 24 undrar var alla Ni förare och eldare är! Hon känner sig sviken och bortglömd. Hon vill ha omvårdnad och vill bli avställd för säsongen. Lämplig tid är nu till helgen!

HBA 2

Kylet till loket har kommit tillbaka efter reparation vid BS-Mekaniska i Falköping.

Växelrenovering

Växlarna på spår 3 har rivits för slipersbyte och renovering. Arbetskraft efterlyses för att lägga i slipers och börja montera ihop växlarna igen.