Medlemsmöte 27/10

Allmänt medlemsmöte i Anten den 27 oktober klockan 16.00.

Har du frågor om föreningen eller allmänt intresserad om vad som händer? Passa på och titta lite bakom kulisserna.
Kom och lyssna och fråga!
Fika kommer finnas.

Hjärtligt välkommen
Styrelsen

Föreningsmöte – 25/11

Utrustning för tågbefälhavare. Foto: Alexander Lagerberg

Föreningsmöte – lördag 25 november

Enligt föreningens stadgar skall vi hålla ett föreningsmöte (informationsmöte) varje höst.

Vi inbjuder härmed dig som medlem att komma till Anten på lördagen den 25 november klockan 15.00!

Program: Bakåtblickar 2017 och framåtblickar mot 2018 samt bildvisning från årets verksamhet.

Föreningsmöte genomfört

Utrustning för tågbefälhavare. Foto: Alexander Lagerberg

Föreningsmöte genomfört

Enligt föreningens stadgar skall vi hålla ett föreningsmöte (informationsmöte) varje höst.
Lördagen den 25 november hölls höstens obligatoriska föreningsmöte i personallokalen ”Paradiset” i Anten. I programmet fanns en bakåtblick på 2017 samt framåtblickar mot 2018 och avslutades med en bildvisning från årets verksamhet.

Föreningens årsstämma genomförd

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

 

Föreningens årsstämma genomförd

I lördags, den 25 mars, genomfördes föreningens årsstämma på First Hotel i Alingsås. Ett femtiotal medlemmar hade mött upp.

Årsstämman genomfördes enligt dagordningen i stadgarna. Inga motioner hade inkommit och efter cirka 50 minuter var det hela avslutat.

Under övriga frågor diskuterades dels ordningen på Ödegärdet och dels erbjudandet att ta till vara och montera ned en större lagerbyggnad i Göteborg.

När det gäller Ödegärdet var mötet överens om att något måste göras åt ordningen på platsen, främst att städa bland de föremål som ligger på de grusytor som vetter mot våra grannar.

När det gäller erbjudandet om att ta till vara en större lagerbyggnad i Göteborg så bedömde mötet att projektet i nuläget bedöms för omfattande att ge sig in på.

Föreningsmötet 12 november

Föreningsmöte

Under eftermiddagen den 12 november hölls årets höstmöte i Anten. Mötet var delat i två delar.

Del 1 kom inledningsvis att ge några bakåtblickar på årets verksamhet. Därefter hur vi tänkt oss 2017 års trafikupplägg varefter en kort genomgång om vad som är tänkt att i första hand arbetas med i vinter i verkstaden.

Därefter gjorde vi ett avbrott för fika.

Del 2 kom att avhandla idéer om utveckling av vår verksamhet och är en uppföljning av ett tidigare möte kring dessa frågor. Vi diskuterade bl.a. möjligheten till att ta upp trafiken på Brobackaspåret samt hur besökarupplevelsen skulle kunna utvidgas med en möjlig framtida museibyggnad fristående från museihallen, möjligheter till  möteslokal i anslutning till caféet m.m.

 

Årsmötet 2016

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Årets föreningsstämma genomfördes lördagen den 19 mars på First Hotel Grand i Alingsås med ett 50-tal medlemmar närvarande.

Mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som avlidit oss under året.

Därefter genomfördes årsmötesförhandlingarna på 40 minuter. Styrelsens årsberättelse gicks igenom och lades till handlingarna, likaså revisorernas berättelse och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Inga motioner fanns att avhandla och styrelsen bad mötet att förlänga uppdraget att ta fram en bevarandeplan för föreningens fordon, vilket beviljades.

Därefter genomfördes styrelsevalen enligt följande:

Ordförande Lars Johansson (1år)
Vice ordförande Pierre Enbert (1 år)
Sekreterare Olof Brandelid (2 år)
Ledamöter Tomas Blidér (1 år)
  Marcus Jacobson (2 år)
  Sandra Merking (2 år)
  Andreas Johansson (1år)
   
Suppleanter Per-Olof Söderpalm (1 år)
  Magnus Liberger (1år)

Då halva styrelsen omväljes vartannat år är de styrelsemedlemmar som ovan angetts med 1 år valda på föreningsstämman 2015. Ordförande och suppleanter väljes på 1 år. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman utsågs Ylva Bokgren till kassör.

Efter mötet genomfördes en bildvisning på 45 minuter kring föreningens första verksamhetsår och en bildserie från utflyktsresor 1969 och 197 tagna av vår medlem Tage Johansson i Säffle. Mötet avslutades med kaffe och fralla i hotellets restaurang.

 

Föreningsmöte 14 november

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsmöte 14 november

Föreningsmöte den 14 november kl 17.00 i ”Paradiset” i Anten.

Temat i medlemsmötet är: AGJ och framtiden. Tanken är att Ni medlemmar skall ges möjlighet att lägga fram förslag på saker som Ni tycker det skulle vara intressant för AGJ att satsa på inför framtiden. Stora som små idéer mottages.

Föreningsmöte 14/11

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsmöte 14 november

Föreningsmöte den 14 november kl 17.00 i ”Paradiset” i Anten.

Temat i medlemsmötet är: AGJ och framtiden. Tanken är att Ni medlemmar skall ges möjlighet att lägga fram förslag på saker som Ni tycker det skulle vara intressant för AGJ att satsa på inför framtiden. Stora som små idéer mottages.