Spårarbete i museihallen

Spårarbete i museihallen

I slutet av banarbetsveckan byggde vi även spår i museihallen. Spåren byggdes i den förlängda delen, söderut, som vi byggde klart förra året. På detta sätt kommer vi att kunna ställa fler trafikfordon under tak under kommande vinter.
Vi kommer även kunna utöka vårt utställningsområde under sommarhalvåret.

Städning i museihallen

Museihallen invändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson

Museihallen invändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson

Städning i museihallen

Vi måste nu röja inne i den nya delen av museihallen och bära ut de gamla portarna, nedtagna balkar samt allt spill- och rivningsvirke för att kunna gräva ut och spårlägga.

Ju fortare vi kan få undan detta, ju fortare kan vi gräva ur och spårlägga. Vi måste snarast få vår kvarvarande trafikmaterial under tak innan vädret blir annu sämre och blötare.

När röjningen är klar kommer Arne och gräver ur för spårläggning. Därefter kommer spårläggningen påbörjas så fort vi har fraktat dit räls från vårt lager.

Museihallen utvändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson
Museihallen utvändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson

Museihallsutbyggnaden går vidare

Museihallen 2014-09-12. Foto: Bernt Lindsjö

Museihallen 2014-09-12. Foto: Bernt Lindsjö

Arbetet på museihallen går vidare

Museihallsbygget skjuter fart. Det går fort när man har med yrkesmän att göra. Så här ser det ut den 16 september. Foto: Bernt Lindsjö

Museihallen 2014-09-16. Foto: Bernt Lindsjö

Museihallen 2014-09-16. Foto: Bernt Lindsjö

Museihallens utbyggnad har startat

Museihallens utbyggnad har startat, stomresningen har startat. Foto: Lars Johansson

Museihallens utbyggnad har startat, stomresningen har startat. Foto: Lars Johansson

Museihallens utbyggnad har startat

Museihallsutbyggnaden har nu kommit igång. Bilder från torsdagen den
21 augusti när stomresningen just påbörjats.

Museihallens utbyggnad har startat, stomresningen har startat. Foto: Lars Johansson

Museihallens utbyggnad har startat, stomresningen har startat. Foto: Lars Johansson

AGJ får bidrag av Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet

AGJ får bidrag av Riksantikvarieämbetet

Många spännande projekt har fått stöd av Riksantikvarieämbetet vid årets fördelningen av projektbidrag till arbetslivsmuseer. Riksantikvarieämbetet fördelar årligen sex miljoner till arbetslivsmuseerna i form av projektbidrag. Vid årets fördelning är det 73 projekt som delar på sex miljoner.

Vid årets fördelning lyckades AGJ får ett bidrag på 100 000 kr som skall gå till utbyggnaden av museihallen. AGJ är tacksamma för bidraget och vill på detta sätt framföra sitt tack.

Här finns en sammanställning över alla mottagarna>>>

 Styrelsens målsättning är att starta arbetet med tillbyggnaden av museihallen under sensommaren så att vi till hösten skall ha ytterligare förvaringsutrymme under tak.

Arbetsam

Museihallen nästan klar för sommaren

Museihallen nästan klar!

Musehallen börjar bli nästan klar att ta emot alla våra besökare i sommar. Ett intensift arbete av Mats Andersson och Mikael Andersson börjar nu ge resultat.

Vi kommer behöva hjälp i museihallen!

Under sommaren behöver vi hjälp med att bemanna museihallen. Vad behöver göras? Jo, någon måste vara där och titta till utställningarna och loken. Se efter så att det inte klättras där det inte skall klättras samt kunna visa vägen till biljettförsäljning, toaletter café med mera.

Vill Du hjälpa till? Kontakta Mats Andersson på mats.andersson@agj.net

Arbete med modelljärnvägen

Arbetet med modelljärnvägen som skall vara i museihallen fortsätter.. Foto: Patrik Engberg

Arbetet med modelljärnvägen som skall vara i museihallen fortsätter.. Foto: Patrik Engberg

Arbetet med modelljärnvägen fortsätter.

Arbetet med modelljärnvägen som skall vara i museihallen fortsätter. Mats bygger idare på anläggningen som skall visasi Museihallen i sommar

Arbete på järnvägen i museihallen

Arbete på nya modelljärnvägen i museihallen. Foto: Mats Andersson

Arbete på nya modelljärnvägen i museihallen. Foto: Mats Andersson

Modelljärnvägen i Museihallen

Mats Anderssons LGB-bana har varit ett mycket populärt inslag i museihallen. Banan har varit placerad direkt på golvet. Detta har dock medfört en hel del ”pill” på anläggningen av våra besökare men även att delar av denna fått demonterats då något fordon måste flyttas i hallen.
2014 är det tänkt att denna istället skall placeras på en överföringsvagn så denna går att flytta undan utan att delar av anläggningen behöver plockas ned. Mats håller nu på att bygga upp denna nya bana på överföringsvagnen. Denna står f.n. vid lastkajen i Anten.

 

Hjälp till att vinterförvara museihallens utställning

Museihallens nya monter, gåva av Bil-Nilsson i Alingsås. Foto: Mikael Andersson

Museihallens nya monter, gåva av Bil-Nilsson i Alingsås. Foto: Mikael Andersson

Vi behöver hjälp med att vinterförvara vår utställning i museihallen – 1 september

Söndagen den första september kommer vi att börja plocka ned museihallens utställning och göra museihallen redo för vinterförvaring av järnvägsfordon.

Enligt planen kommer vi att börja plocka ned 16:00 och hålla på i omkring två timmar. Starten av nedplockningen kan dock senareläggas, om det vid planerad tid är många besökare kvar i hallen, som vill se på vår utställning.

Är du intresserad av att hjälpa till att plocka undan dressiner, plocka ned modelljärnvägen, plocka ur montrar eller att lasta böcker i vår bokvagn, så kontakta: Mikael Andersson, 0722-463420 eller <mikael_w_andersson@hotmail.com>.

AGJ får bidrag från RAÄ

Riksantikvarieämbetet

AGJ har fått bidrag från Riksantikvarieämbetet

AGJ har glädjande fått ett bidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ)  på 126 000 kr. Vi hade ansökt om bidrag till etapp 2 till museihallen. Etapp 2 avser tillverkning och uppsättande av stomme.

”Riksantikvarieämbetet har fördelat årets bidrag till arbetslivsmuseerna. Av de cirka 200 ansökningar som inkommit får 65 projekt dela på sex miljoner kronor. I år satsas också lite extra på det rörliga kulturarvet, som fartyg och järnvägar.

– Det är viktigt att vi uppmuntrar och ger uppskattning till alla de människor som lägger ner ett sådant gediget arbete vid arbetslivsmuseerna, säger riksantikvarie Lars Amréus.”

Läs mer här>>>

 

Museihallens nya montrar

Museihallens nya monter, gåva av Bil-Nilsson i Alingsås. Foto: Mikael Andersson

Museihallens nya monter, gåva av Bil-Nilsson i Alingsås. Foto: Mikael Andersson

 

Museihallens nya montrar

Vi har till museihallen fått nya montrar i gåva. Gåvan kommer från Bil-Nilsson i Alingsås och vi vill framföra vårt stora tack.

Montrarna kommer till god användning i vår utställning.

 

Grunden till museihallen klar

Grunden till museihallen klar. Foto: Patrik Engberg

Grunden till museihallen klar. Foto: Patrik Engberg

 

Grunden till museihallen klar

Grunden till Museihallen är nu klar. Före jul gjorde PEAB de sista gjutningarna och rev gjutformarna.