Byggandet av uthuset…

Arbetet på uthuset går vidare. Foto: Lars Johansson

Arbetet på uthuset går vidare. Foto: Lars Johansson

Arbetet på uthuset fortsätter.

Så här ser dagsläget ut på lördag middag. Luckan i gavelväggen (bakom stegen) är till för att man skall kunna ta in och förvara virke i lokalen.

Arbetet på uthuset går vidare. Foto: Lars Johansson

Arbetet på uthuset går vidare. Foto: Lars Johansson

Arbetet på uthuset i Anten

Uthuset i Anten. Foto: Bernt Lindsjö

Uthuset i Anten. Foto: Bernt Lindsjö

Arbetet på uthuset i Anten

Arbetet på uthuset i Anten går vidare. Vi har nu lagt taket på den nybyggda delen samt delvis lagt nytt tak på den gamla delen. Nu kommer taket att läktas varefter det nya plåttaket skall läggas på plats. Under helgen kommer arbetet att fortsätta.

Uthuset byggs till i Anten

Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö

Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö

Uthuset har börjat byggas till i Anten

Vi har nu påbörjat arbetet med att bygga till uthuset i Anten. Uthuset innehåller bland annat vår signalverkstad. Vi skall även se över taket på hela byggnaden och byta yttertaket mot ett plåttak av samma typ som vi nyligen lade på oljeboden. Nuvarande tak är av gammal Undulin (sinusveckad tjärpapp). Färgsättningen på uthuset kommer att bli liknande den på personalhuset ”Paradiset”.

Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö

Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö