Vagn 15 lämnar verkstaden

Vagn 15 lämnar verkstaden. Foto: Christian Merking
Vagn 15 lämnar verkstaden. Foto: Christian Merking

Vagn 15 lämnar verkstaden

Idag, lördagen den 11 mars, så har vagn 15 flyttats ifrån verkstaden till museihallen efter att arbetet med den i verkstaden är klart.

Slipning av tuber till VGJ 24

Slipning av tuber. Foto: Yngve Emanuelsson
Slipning av tuber. Foto: Yngve Emanuelsson

Slipning av tuber till VGJ 24

Det blev gjort en hel del i verkstaden under lördagen den 4 mars. Magnus,Sophia,Kent och Henrik slipade ändarna på tuberna till VGJ 24 och dessa är nu färdiga. Alexander slutförde slipningen inne i fyrboxen på VGJ 24, vi är nu nära tubmontering på VGJ 24.

Foton: Yngve Emanuelsson

Vagn 15 är klar

Vagn 15 är klar

Idag har plattformsändarna på vagn 15 äntligen blivit klara. Det som nu återstår är att putsa fönstren och städa ur vagnen inför säsongen.

Den vänstra bilden ovan visar den ena nylagda plattformen medan den högra visar visar den andra då betsning av plankorna skett.

Vagnen har varit inne i verkstaden under några månader och har bl.a. oljats, fått taket översett samt ett krokigt koppel riktat och glappen i spännkopplen åtgärdade. Dessutom har plattformsändarna målats och nytt plattformsvirke har lagts.

Boggiramarna till vagn 28 tillbaka

Boggiramar till vagn 28 är tillbaka i Anten. Foto: Christian Merking
Boggiramar till vagn 28 är tillbaka i Anten. Foto: Christian Merking

 

Boggiramar till vagn 28 tillbaka

Vagn 28 boggiramar är tillbaka i Anten efter har varit på blästring och målning. Detta har utförts utav Fyra Ess i Trollhättan. Nu återstår att få tillbaka dom 4 hjulaxlarna ifrån slipning och sprickkontroll innan arbetet med att sätta ihop allt kan börja.

Tubbyte på VGJ 24

Fortsatta arbeten på VGJ 24

Arbetet med att demontera tuberna på VGJ 24 är nu klara. Vi har nu övergått till att ta loss tubändarna i såväl eldstads- som sotskåpsände.  Inspecta (vårt besiktningsorgan) har varit och gjort en första besiktning av pannan invändigt och i stort sett gick detta bra. Stagbultar och nitar är i bra skick. Enda smolken var att några punktfrätor upptäcktes i bottenplåten mellan främre tubplåten och främre rensluckan. För att kunna bedöma omfattningen av frätorna kommer vi att blästra ren botten på pannan invändigt, tjockleksmäta och sedan åtgärda punktfrätorna genom svetsning.  

Boggierna till vagn 28

Arbete på boggin till vagn 28. Foto: Christian Merking
Arbete på boggin till vagn 28

Arbete på boggierna till vagn 28

Boggierna till vagn 28 är nu isärplockade, tvättade och de delar från boggierna som skall skickas iväg är lagt på pall inför transporten till blästringsfirman. Smådelar, som går in i vårt blästerskåp kommer vi att blästra och måla själva. De rensade boggierna, utan axlar, står nu på en tralla utanför verkstaden i avvaktan på transport till Tre Ess för blästring och målning. Tillsammans med boggien skickas även in- och utfartssignalmasterna från Anten, även dessa för blästring och målning.

Kontroll av axlarna pågår. 

Foto:  Christian Merking

Arbete på boggin till vagn 28. Foto: Christian Merking
Arbete på boggin till vagn 28

Vagn 28 lyft i verkstaden

 

Vagn 28 lyft i verkstaden

Under lördagen så lyftes vagn 28. Boggierna som ska gås igenom kunde tas ut, och vagnen ställdes på verkstadsboggier.

Därefter skall boggierna till vagnen renoveras och under tiden ställdes vagnen i museihallen.

 

Foton: Christian Merking

Vagn 28 i verkstaden

Vagn 28 i verkstaden. Foto: Yngve Emanuelsson
Vagn 28 i verkstaden

Vagn 28 i verkstaden

Vi arbetar nu på de verkstadstrallor som skall ersätta vagnens boggier då originalboggierna renoveras. Vi Undersöker även vilka verkstäder i Sverige som kan sprickindikera och svarva hjulen. Vi kollar även möjligheten till att ringa om hjulen. Inom kort skall vagnen lyftas och ställas ned på verkstadsboggierna. Vagnskorgen ställs sedan i museihallen. Boggierna skall in i verkstaden, plockas isär och det skall bedömas vilka arbeten som behöver göras på dessa.

Foto Yngve Emanuelsson

Vagn 22 har lämnat verkstaden

Vagn 22 har lämnat verkstaden
Vagn 22 har lämnat verkstaden

Vagn 22 har lämnat verkstaden

Vagn 22 var ute och luftade sig i lördags efter den långvariga revisionen som bl.a. innefattat nya plattformstak, renoverad inredning och delvis omgjorda fönster. Vagnen kommer nu t.v. att placeras i museihallen innan den skall in i verkstaden igen för att boggierna skall gås igenom och axlarna undersökas.

Arbeten på Z4p

Arbeten på Z4p

Arbetet på våra lokomotorer Z4p går vidare i verkstaden. Arbetet med att slipa loket börjar närma sig färdigställande. Snart dags för grundmålning! Arbetet med motorrenoveringen är klar. Nu återstår en del justerings- och kompletteringsarbeten på loket innan detta kan provstartas. Arbetet med att skaffa siffror och bokstäver till märkningen fortsätter.

VGJ 31 åter på hjul!

VGJ 31 på hjul. Foto: Marcus Jacobson
VGJ 31 på hjul
VGJ 31 på hjul. Foto: Marcus Jacobson
VGJ 31 på hjul.

VGJ 31 åter på hjul!

I dagarna har VGJ 31 äntligen lämnat verkstadstrallorna och åter kommit på egna hjul. Detta efter en omfattande och flera år lång renovering av hjulaxlar och glidlagerboxar, omgjutning av lager, nytillverkning av hornblock och ställkilar mm mm. Ett tillfredställande etappmål i renoveringen av loket har därmed nåtts! Närmast fortsätter nu arbetet med lokets fjäder- och bromssystem.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

 

Foton: Marcus Jacobson

Vagn 22 är nu inredningsmässigt färdig

Renoveringen av vagn 22 är nu inredningsmässigt färdig!

Bänkarna är monterade och dynorna rengjorda och monterade. Nya bromsblock har monterats och bromsen har därefter justerats in. Det som dock återstår är att tvätta och bona golvet en gång till.Mekaniskt så återstår några mindre justerings- och besiktningsarbeten innan vagnen skall anses helt färdig och klar för trafik. 

Bl.a. skall vagnen över lokgraven för att vi skall kunna rengöra undertill samt smörja boggierna. Därefter sker provkörning. Nu ser vi i vart fall slutet på denna 3-åriga revision.

Vad händer med A. Wilhelm Petri

A. Wilhelm Petri på bangården i Anten. Foto: Patrik Engberg
A. Wilhelm Petri på bangården i Anten

Vad händer med ångloket A. Wilhelm Petri

Under många år har det funnits ett stort intresse hos flera utav AGJ:s medlemmar att få se ångloket A. Wilhelm Petri under ånga.

AGJ maskinavdelning har nu påbörjat arbetet med att undersöka skicket på Wilhelm Petri:s ångpanna.
Första steget är att göra en egen intern bedömning för att eventuellt därefter låta Inspecta kontrollera pannan. Arbetet kommer att bedrivas i mån av tid efter att driftloken fått sitt underhållsbehov tillgodosett.

Vi har denna veckan startat arbetet genom att lossa alla spolpluggar och lyfta av domlocket för att kunna inspektera pannan invändigt. I nuläget kommer tubsatsen inte att plockas ut, däremot kommer pannklädseln att lossas. Skulle det visa sig att pannan är i så pass gott skick att den kan driftsättas utan några större reparationer kommer arbetet fortsätta med en provtryckning för att se om den håller tätt för att därefter bedöma ytterligare åtgärder. Den största farhågan är utvändiga rostskador från tiden när loket stod uppställt utomhus i Nässjö Hembygdspark. Om det visar sig att pannan behöver en mer omfattande reparation kommer projektet att avslutas och loket återgår till museihallens utställning.

Beträffande skicket på lokets maskineri finns en hel del dokumenterad information. När loket kom till AGJ demonterades hjulaxlarna för rengörning och då befanns cylindrar, vevstakar & koppelstänger att vara i gott skick. Hjulaxlarnas lagergångar är hårt rostangripna och kommer behöva att åtgärdas om loket ska användas i trafik.
Slider med tillhörande mekanik är inte undersökta så de kommer också att inspekteras i samband med undersökningarna av pannan.

Eftersom det redan pågår två mycket omfattande lokrevisioner på AGJ är det viktigt att understryka att projektet med Wilhelm Petri kommer att genomföras i små etapper i mån av tid.

Samordnare är Magnus Johansson

Vagn 22 nästan färdig

Vagn 22 nästan färdig

Arbetet med vagn 22 går vidare i verkstaden. Vagnen är nu oljad flera gånger och bromsen är genomgången. Det som återstår inredningsmässigt är att montera bänkarna. Innan dess måste dock dynorna rengöras. Dessutom skall ytterligare ett bromsblock bytas och några sprintar skall i på kopplen och den ena övergångsbryggan.

Foton: Patrik Engberg

A. WILH. PETRI i verkstaden

 

A. WILH. PETRI . Foto: Christian Merking
A. WILH. PETRI i verkstaden

A. WILH. PETRI i verkstaden

Ångloket A. WILH. PETRI står nu inne i verkstaden där en första undersökning av skicket på loket är igång. Bland annat gjordes en pannspolning på loket. Utifrån vad undersökningen visar skall sedan en eventuell åtgärdsplan tas fram.