Slipning av tuber till VGJ 24

Slipning av tuber. Foto: Yngve Emanuelsson

Slipning av tuber. Foto: Yngve Emanuelsson

Slipning av tuber till VGJ 24

Det blev gjort en hel del i verkstaden under lördagen den 4 mars. Magnus,Sophia,Kent och Henrik slipade ändarna på tuberna till VGJ 24 och dessa är nu färdiga. Alexander slutförde slipningen inne i fyrboxen på VGJ 24, vi är nu nära tubmontering på VGJ 24.

Foton: Yngve Emanuelsson

Tubbyte på VGJ 24

Fortsatta arbeten på VGJ 24

Arbetet med att demontera tuberna på VGJ 24 är nu klara. Vi har nu övergått till att ta loss tubändarna i såväl eldstads- som sotskåpsände.  Inspecta (vårt besiktningsorgan) har varit och gjort en första besiktning av pannan invändigt och i stort sett gick detta bra. Stagbultar och nitar är i bra skick. Enda smolken var att några punktfrätor upptäcktes i bottenplåten mellan främre tubplåten och främre rensluckan. För att kunna bedöma omfattningen av frätorna kommer vi att blästra ren botten på pannan invändigt, tjockleksmäta och sedan åtgärda punktfrätorna genom svetsning.  

Arbeten på VGJ 24

Arbeten på VGJ 24

Det som är kvar och göra på loket innan själva tubbytet är att ta loss regulatorn samt returrören ifrån cylindrarna upp till blästerkronan, då dom sitter ivägen för att kunna byta småtuberna längst ner. Sedan är det att börja skära ur tuberna.

Planen är att pressa tuberna nere i Sävenäs lördag och söndag 15-16/10 med målet att hinna med alltihop. 83st småtuber ska pressas i båda ändarna och 12st stortuber som pressas i en ända.

Tillägg (18/10): Tuberna blev pressade den aktuella helgen och alla finns nu i Anten. Två tuber skadades vid pressningen och dessa behöver vi ersätta med nya. Förhoppningsvis sker detta något av de kommande helgerna.

Foto: Yngve Emanuelsson

BLJ 6 klar för trafik

BLJ 6 och VGJ 24. Foto: Alexander Friberg

BLJ 6 och VGJ 24

BLJ 6 klar för trafik

BLJ 6 godkändes idag vid varmprovningen och är klar för årets trafiksäsong. VGJ 24 får vi ta lite längre fram, men vårens jobb på loket är färdigt. Vi väntar nu på säkerhetsventilerna som är på service för att inte läcka och för att få rätt inställning. Det som också är kvar och göra är att måla upp loket, samt polera vissa delar på loket. Hjälp mottages tacksamt med målningen. Är du intresserad, kontakta Alexander Friberg.

Foto: Alexander Friberg

Fortsatta arbeten på VGJ 24

Arbete på VGJ 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Arbete på VGJ 24 i verkstaden

Fortsatta arbeten på VGJ 24

I verkstaden står nu också VGJ 24 för underhållsarbeten innan trafiksäsongen.

Byte av pinnbultarna i domen. Pågår men går trögt då pinnbultarna sitter ordentligt fast. Pinnbultarna har inte varit loss sedan 1950-talet.

Injektorerna. Losstagna för inslipning av sätena samt svarvning av käglorna.

Regulatorn. Regulatorstången är urtagen för kontroll och ev. omsvetsning av en skarv på stången. När detta är gjort skall fästet packas om innan den monteras tillbaka på plats.

Generatorn. Skall målas om. Därefter skall den monteras tillbaka på plats på pannan vid skorstenen.

Vattenståndsglasen. Losstagna för kontroll. Vi väntar på nya packningar, sedan monteras dessa tillbaka på pannan igen.

Målning. Hyttens insida skall tvättas och panngaveln, eldstadsluckorna och omkastarstativet målas. Målning efter rengöring skall även ske av gångborden, sotskåpet, hjul/ hjulringar och lyktor, (lite trångt just då ställningar finns monterade för arbete på domen). Buffertbalken ska målas om och märkas med 24. (Siffrorna på skorstenen är redan polerade!). Pannan, tendern och domen poleras.

Riktning pågår av främre tendervägg så att luckan till koltaget skall kunna röras igen. En bit av plåten för koltaget är losstagen för att denna skall kunna ersättas med en ny.

Arbete med generator

Alexander Friberg och Sophia Olsson i full gång med generatorn till VGJ 24. Foto: Yngve CG

Arbete på generatorn

Arbete med generator till VGJ 24

För närvarande håller vi på med en översyn och genomgång av generatorn till VGJ 24 i verkstaden. Under helgen som gick var det ett flertal medlemmar som hjälpte till med detta arbete.
Foto: Yngve CG

Niklas Jörby hjälper Alexander Friberg med generatorn till VGJ 24. Foto: Yngve CG

Arbete på generatorn

Bilder från Riddarhelgen

BLJ 6 och VGJ 24 provtryckta

BLJ 6 & VGJ 24 provtrycktes under överinseende av Inspecta. Foto: Magnus Johansson

BLJ 6 & VGJ 24 provtrycktes under överinseende av Inspecta. Foto: Magnus Johansson

 

BLJ 6 och VGJ 24 provtryckta

Läget med BLJ 6 är nu att loket så här långt är godkänt av Inspecta både när det gäller invändig inspektion och provtryckning. Pannbesiktningarna har genomförts parallellt med besiktningarna på VGJ 24.

Under helgen som gick spolades pannans tuber rent, smörjsystemet fick en översyn, reparation av en del mindre detaljer utfördes. Pannan gjordes klar för provtryckning som sen genomfördes under fredagskvällen den 2 maj. Nu återstår driftprov på ångpannan tillsammans med Inspecta som är planerat nästa fredag, den 16 maj. Sen återstår ytterligare ett par dagars arbete med lite mindre översyn och reparationer innan loket är klart för trafik.

Arbetshelg 28-29/9

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Arbetshelg i Anten 28-29 september

GLÖM INTE ATT VÅR ANLÄGGNING BEHÖVER DIN INSATS INNAN KYLAN SLÅR TILL!

Uthusbyggnation

Tillbyggnationen och takbytet på uthuset vid ”Paradiset” i Anten pågår för fullt.

Höstväxling

Höstväxlingens första del är avslutad så långt att alla trafikvagnar är under tak. Senare skall även Tp 3503 in i museihallen efter att 31:ans rundpanna har fått annan plats.

I helgen planeras växling vid Ödegärdet. De två öppna grusvagnar (P samt M+) växlas fram för att kunna tömmas och innehållet skall läggas ut runt Skalle. Vidare skall ramen av den överföringsvagn som i våras fick släppa till sina rullagrade boggier till vår ”klippvagn” växlas ned till Anten för att återvinnas. Ramen ligger på en annan överföringsvagn.

Thomas behöver hjälp med denna växling.

Fastighetsavställning

Tältet vid cafét skall plockas ned för säsongen (dock ej rörställningen). Hjälp behövs.

Lokavställning

VGJ 24 undrar var alla Ni förare och eldare är! Hon känner sig sviken och bortglömd. Hon vill ha omvårdnad och vill bli avställd för säsongen. Lämplig tid är nu till helgen!

HBA 2

Kylet till loket har kommit tillbaka efter reparation vid BS-Mekaniska i Falköping.

Växelrenovering

Växlarna på spår 3 har rivits för slipersbyte och renovering. Arbetskraft efterlyses för att lägga i slipers och börja montera ihop växlarna igen.

 

VGJ 24 godkänd av Inspecta

VGJ 24 vid vattentagning i Kvarnabo. Foto: René Pabst

VGJ 24 vid vattentagning i Kvarnabo. Foto: René Pabst

 

VGJ 24 godkänd av Inspecta

I går blev VGJ 24 slutligen godkänt av Inspecta efter en genomgripande renovering över vintern. Loket har bl.a.fått en ny asklåda, nya rosterstavar och fallrost i högtemperaturstål samt helt nya överhettarelement.

Nu fortsätter vi med ROJ 3 och VGJ 31.

 

Fortsatta arbeten på VGJ 24

Pannan på plats på VGJ 24 i verkstaden. Dragning av nya elkablar pågår och överhettarelementen skall in i pannan. Foto: Patrik Engberg

Pannan på plats på VGJ 24 i verkstaden. Dragning av nya elkablar pågår och överhettarelementen skall in i pannan. Foto: Patrik Engberg

 

Fortsatta arbeten på VGJ 24

Arbetet fortsätter på VGJ 24. Pannan är nu på plats och lokhytten likaså. Nya elledningar dras till generatorn och de nya överhettartuberna ligger klara och vänta på montering.

Vill Du hjälpa till?

Kom och njut av en vårvacker natur och få lite frisk luft! Det finns alltid en uppgift för var och en.

 

Överhettartuberna till VGJ 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Överhettartuberna till VGJ 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Renoveringen av VGJ 24 fortsätter

VGJ 24 - Arbete med att återmontera drivhjulet. Foto: Lars Johansson

VGJ 24 – Arbete med att återmontera drivhjulet. Foto: Lars Johansson

 

Renoveringen av VGJ 24 fortsätter

Bilder från återmonteringen av den losstagna bakre drivaxeln. De blanka plåtar som syns på bilden innanför lokramen är den nya asklådan. Vi har även renoverat länkaget till fallrosten och nya rosterstavar och ny fallrost är tillverkade.

Även luftpumpen har fått sig en översyn med bl.a. invändig rengöring, men allt är nu åter på plats.

VGJ 24 - Arbete med att återmontera drivhjulet. Foto: Lars Johansson

VGJ 24 – Arbete med att återmontera drivhjulet. Foto: Lars Johansson

VGJ 24 - renoverade luftpumpen på plats. Foto: Lars Johansson

VGJ 24 – renoverade luftpumpen på plats. Foto: Lars Johansson

p

Pannan till VGJ 24 lyft på plats

Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck

Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck

 

Pannan till VGJ 24 lyft på plats

Pannan på VGJ 24 lyftes på loket i onsdags kväll den 3 april. Nu är den försedd med ny asklåda, nya rosterstavar samt ny fallrost.

Asklådan är tillverkad i korrosionströgt stål och rosterstavarna är skurna i högtemperaturstål.

Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck

Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck

Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck

Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck