Fortsatta arbeten i verkstaden

Fortsatta arbeten i verkstaden

Under de senaste helgerna har det varit full aktivitet i verkstaden.

VGJ 31 har det arbetats med att montera fjädrar och bromsdetaljer, på Z4p 409 har det slipats, målats invändigt i hytten och arbetats med dörrarna. Loket är nu klart för grundmålning.

På vagn CFp 15 har behandlingen av panelen och fönstren påbörjats. När det gäller hjulaxlarna till vagn Co 28 så uppfyller 3 av dessa godkända mått medan den fjärde axeln inte gör det. Vi kommer därför med största säkerhet att byta ut alla fyra axlarna mot andra som vi har i förråd. Detta innebär dock att samtliga hjullager får gjutas om och skavas in.

lok 24 har nu samtliga tuber tagits ut ur pannan. Vid den efterföljande invända besiktningen konstaterades vissa punktfrätor i botten mellan främre tubplåt och främre renslucka varför Inspecta ville att hela den invändiga botten av pannan skulle blästras. Detta skedde förra veckan. Nu skall botten besiktigas igen och bestämmas vad som skall göras åt punktfrätorna. Troligen kan dessa mindre frätor åtgärdas med hjälp svetsning. Övriga delar av pannan var helt ok.

Samtliga foton: Yngve CG

VGJ 31 åter på hjul!

VGJ 31 på hjul. Foto: Marcus Jacobson

VGJ 31 på hjul

VGJ 31 på hjul. Foto: Marcus Jacobson

VGJ 31 på hjul.

VGJ 31 åter på hjul!

I dagarna har VGJ 31 äntligen lämnat verkstadstrallorna och åter kommit på egna hjul. Detta efter en omfattande och flera år lång renovering av hjulaxlar och glidlagerboxar, omgjutning av lager, nytillverkning av hornblock och ställkilar mm mm. Ett tillfredställande etappmål i renoveringen av loket har därmed nåtts! Närmast fortsätter nu arbetet med lokets fjäder- och bromssystem.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

 

Foton: Marcus Jacobson

”Hjulningen” av VGJ31 närmar sig

”Hjulningen” av VGJ31 närmar sig

”Hjulningen” av VGJ 31 börjar nu närma sig allt mer. Arbetet har dragit ut på tiden en smula då alla delar till fjäderupphängningen var slitna och behövde renoveras först. Monteringen av axlarnas glidlagerboxar har nu börjat efter en lättare skavning av de nygjutna lagren. Att åter få loket på hjul innebär att ett stort och viktigt etappmål därmed nås.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

Foton: Marcus Jacobson

Monterade lagerboxar. Foto: Marcus Jacobson

Nyrenoverade fjäderhängen. Foto: Marcus Jacobson

Monterade lagerboxar. Foto: Marcus Jacobson

Monterade lagerboxar. Foto: Marcus Jacobson

Färdiga hjul i väntan på montering. Foto: Marcus Jacobson

Färdiga hjul i väntan på montering. Foto: Marcus Jacobson

VGJ 31 – nitningen klar av pannan

VGJ 31 i verkstaden

VGJ 31 i verkstaden

 

VGJ 31 – nitningen klar av pannan

Nitningen av VGJ 31: s ångpanna är nu avslutad! Under de två senaste lördagarna har det jobbats friskt med detta och lagom till lunchtid den 6/2 slogs de sista nitarna i. Vi har nu en komplett ångpanna till loket igen, som vi kan jobba vidare med. Fortsättning följer!

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

 

Foton: Marcus Jacobson

Nitningen klar av pannan

Nitningen klar av pannan

Aktuellt om VGJ 31

Aktuellt om VGJ 31

Arbetet med de sex nya ställkilarna till drivaxellagren börjar nu närma sig slutet. Utöver nytillverkningen har en hel del tid fått läggas på att snygga till kilarnas löpytor i lokramen då dessa uppvisade varierande grader av slitage. Samtidigt pågår förberedelser för att slutgiltigt nita ihop den nya rundpannan med fyrboxen. Efter en dags värmande och masserande av fyrboxplåten smiter den nu snyggt intill rundpannans mantelplåt, vilket bör ge skapliga förutsättningar för att förbandet så småningom kommer att hålla tätt. För närvarande hålls förbandet ihop av M22-bultar, och dessa kommer nu i tre omgångar att ersättas av nitar i 7/8”-dimension. Till att börja med har var tredje bult urtagits och hålen har rymts upp med nithålsbrotsch.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

Aktuellt om VGJ 31

 

Aktuellt om VGJ 31

De sex nya hornblocken är nu klara och monterade i ramen, och nu vidtar arbetet med att tillverka sex nya ställkilar. När detta är gjort kommer turen till lagerboxarna, vilka skall breddas mot hjulen innan det är dags för lagergjutning. Det hela rullar på i god fart, och om inget oväntat inträffar bör loket kunna komma på hjul i vinter.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens plusgiro 56 68 94-2 eller bankgiro 196-75 53.

Aktuellt om VGJ 31

 

Aktuellt om VGJ 31

Tillverkningen av nya hornblock och ställkilar har nu kommit igång på allvar. Hornblocket är en i ramverket fastskruvad glidskena som utgör ena halvan av lagerboxens lagring mot lokets ram. Ställkilen – som utgör den andra halvan – har samma uppgift, men är som namnet antyder kilformad och justerbar med en kraftig skruv för att det skall vara möjligt att kunna ställa in rätt spel mellan box, kil och hornblock. Det är kanske inte självklart för den oinvigde, men loket är upphängt i fjädrar och kan röra sig i förhållande till axlar och lagerboxar. För att loket ska få goda gångegenskaper är det alltså viktigt att ha ordning på detta. Under helgen som gick blev två hornblock färdiga och monterade. Fortsättning följer.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens plusgiro 56 68 94-2 eller bankgiro 196-75 53.

Arbete på VGJ 31

Arbete på VGJ 31

I helgen har det arbetats med ångpannan till VGJ 31. Den nya rundpannan ska i en inte allt för avlägsen framtid nitas ihop med originalfyrboxen från 1941. Innan detta låter sig göras måste plåtarna ha så god anliggning mot varandra som möjligt. Det blivande nitförbandet sitter för närvarande ihop med M22-bultar, vilket dock inte räcker för att överallt dra ihop plåtarna så mycket som önskvärt. Fyrboxens fläns har därför i helgen på valda ställen masserats med gasbrännare modell större, varefter förbandet sedan ytterplåten rödglödgats kunnat dras samman ytterligare. När plåten svalnar krymper den även och förbandet går ihop ytterligare något. Förhoppningsvis tillräckligt. Ännu är vi inte helt nöjda, men det går åt rätt håll! Även de sista fyra nithålen, som tidigare lämnats i väntan på svetsning av rundpannans båda slitsar, har nu kunnat borras sedan svetsarna godkänts av vårt besiktningsorgan Inspecta.

Det har även jobbats med lagerboxarna till drivhjulsaxlarna – samtliga glidytor mot hornblock och ställkilar är nu bearbetade och klara. Boxarna uppvisar nu likvärdiga mått vilket gör att de kommer att hamna ”rätt” i ramen, vilket underlättar den fortsatta lagerrevisionen. Nästa steg blir nytillverkning av hornblock och ställkilar.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens plusgiro 56 68 94-2 eller bankgiro 196-75 53.

Skorsten till VGJ 31

Nya skorstenen till VGJ 31. Foto: Niklas Jörby

Nya skorstenen till VGJ 31

Nytillverkad skorsten till VGJ 31

Den nya skorstenen till VGJ 31 har kommit från gjuteriet, den ser riktigt bra ut. Det är väl en av de senast tillverkade skorstenarna till ånglok i Sverige, ännu ett steg på färdigställandet av loket.

Arbeten i verkstaden m.m.

Arbeten i verkstaden m.m.

Arbeten pågår i verkstaden för full aktivitet. Det arbetas på HBA 2, vagn 22, VGJ 31, spårriktningsmaskinen och vår kranvagn. Men även ute på bangården sker arbeten, bland annat har växelklot och spårspärr målats.

Förberedelser pågår även för schaktningen i museihallen inför spårläggningen i  den tillbyggda delen. Vidare har vi påbörjat insamlandet av räls, slpers, skarvjärn m.m. inför spårläggningen.

Taket på vagn 22 plattform, den ändan som är klar, har målats. Översyn sker på spårriktaren, som bland annat har lite problem med hydrauliken. Kranvagnen har fått nytt golv och en genomgång har gjorts av slipersbytaren inför den kommande banarbetsveckan. Här har två kugghjul för drivningen bytts. Även ett av spakställen för reglering av bytaren har reviderats.  Vidare pågår läggningen av nytt golv på AGJ NN 158. Här skall det även kompletteras med ett koppel som saknas i den ena änden. 

På fastighetssidan pågår bortforslandet av ris och ved från de träd som tagits ned bakom cafébyggnande. På denna pågår även kompletterande rödmålning av utsatta fasader.

Arbete på VGJ 31

Arbete på VGJ 31 i verkstaden. Foto: Marcus Jacobson

Arbete på VGJ 31 i verkstaden. Foto: Marcus Jacobson

Arbete på VGJ 31

I helgen som gick justerades fyrboxen slutgiltigt in så att hela VGJ 31: s panna nu linjerar nöjaktigt med ramverket. Därmed kunde nithålsborrningen påbörjas. Det handlar om ett 100-tal hål som ska borras med 22,5 mm borr; gissningsvis tar det en helg till i anspråk innan det är klart. Därefter ska rundpanna och fyrbox delas för rensning mellan plåtarna. Sedan hopdragning igen, svetsning av slitsar, eventuell plåtjustering efter krympning samt upprymning med nithålsbrotch innan det hela kan börja nitas ihop…

Marcus Jacobson

Fortsatta arbeten på VGJ 31

Sotskåpsluckan på VGJ 31. Foto: Yngve CG

Sotskåpsluckan på VGJ 31. Foto: Yngve CG

Fortsatta arbeten på VGJ 31

Under lördagen den 14 februari påbörjades arbetet med att justera in fyrboxen, rundpannan och sotskåpets inbördes läge i förhållande till ramverket. För att göra detta provmonterades pannan i ramverket. Pannan vilar huvudsakligen på tre punkter. Efter en första grovriktning passades sotskåpet in slutgiltigt och svetsades fast. Den slutgiltiga svetsningen sker med pannan upplagd på rullbockar. Pannan är något baktung och för att motverka detta monterades sotskåpsluckan tillfälligt för att erhålla jämvikt.

Pannan på VGJ 31 i verkstaden. Foto: Yngve CG

Pannan på VGJ 31 i verkstaden. Foto: Yngve CG

Arbete i verkstaden

Arbete i verkstaden

Vagn 22

Det ena plattformstaket är nu trämässigt klart. Nu skall detta målas. I helgen vändes vagnen på vändskivan så att arbetet kan påbörjas med den andra änden. Parallellt med detta pågår arbeten med dörrar och fönster till vagnen.

VGJ 31

Pannan är nu dockad med fyrboxdelen. Även sotskåpet har förberetts för montering, men detta sker inte förrän pannan provats på plats i loket. Det är nu när fräsmaskinen är ok dags att börja titta på storlagren till loket så att loket på sikt kan komma ned på sina hjul och tillpassningen av pannan kan ske.

HBA 2

Startluftsflaskan är efter besiktning och målning lyft på plats i loket och inkopplad. Även plåtskyddet över avgasröret är lyft på plats. Arbete pågår inne i hytten med montering av diverse reglage.

Arbete med pannan till VGJ 31

Pannan till VGJ 31 börjar passas ihop. Foto: Yngve CG

Pannan till VGJ 31 börjar passas ihop.

Arbete med pannan till VGJ 31

Montering av rundpannan till den gamla fyrboxen pågår på VGJ 31. Bilden visar inpassningen av den nytillverkade rundpannan gentemot eldstadsdelen. De olika delarna är inte exakt runda utan  måste justeras in för hand för att passa i varandra. Rundpannedelen skall in ca en decimeter i eldstadsdelen. Man måste ”dra ihop” plåtarna för att passa in dom. Detta är orsaken till man har slitsat upp svetsen på rundpannan en bit på sidan. När delarna väl kommit på plats i varann så ska allt passas in på loket och riktas innan borrning och nitning görs och slitsen svetsas igen.

På bilden syns enbart de spännare som drar ihop plåten. Efter detta har även spännare monterats som drar in rundpannan i eldstadsdelen. Ett precisionstillpassningsarbete som görs i egen verkstad.

Pannan till VGJ 31 börjar passas ihop. Foto: Yngve CG

Pannan till VGJ 31 börjar passas ihop.