Takarbete på vagn 22

Takarbete på vagn 22

I helgen påbörjades att lägga väv på taket på vagn 22. En våd på respektive sida är lagd och fastklamrad. En våd om 1.40 återstår att lägga i mitten. Två våder är fästade på långsidorna samt i den södra plattformsänden. 

I den norra måste vi grundmåla lite mer på plattformstakets ovansida innan väven kan läggas på. Även plattformstaket skall täckmålas med brun färg på ramen runt plattformen. Ju snabbare detta blir gjort ju snabbare kan vävläggningen på taket färdigställas. Takventilerna skall fästas så snart väven är på plats.