Träden vid Antens stationshus hamlade

Träden vid Antens stationshus hamlade. Foto: Lars Johansson

Träden vid Antens stationshus hamlade. Foto: Lars Johansson

Träden vid Antens stationshus hamlade

Med hjälp av en arborist har träden som står på ömse sidor om stationshuset i Anten hamlats. Även de två träden mellan den gamla kiosken och godsmagasinet har glesats ur.

Vi behöver nu hjälp med att dra undan alla de grenar från dessa sex träd. Grenarna skall i första hand dras bort till vedgården för att sågas i mindre delar. Vi hoppas att arbetet med att röja undan grenarna skall hinnas med att göras innan dessa fryser fast så vi slipper kliva över på dessa hela vintern.

Träden vid Antens stationshus hamlade. Foto: Lars Johansson

Träden vid Antens stationshus hamlade. Foto: Lars Johansson

Posted in Fastighetsavdelningen and tagged .