Trafikmöte – inför 2013

Utrustning för tågbefälhavare. Foto: Alexander Lagerberg

Utrustning för tågbefälhavare. Foto: Alexander Lagerberg

TRAFIKMÖTET  

I lördags den 17 november  samlades  trafikpersonal och andra intresserade i personallokalen “Paradiset” i Anten för att utvärdera 2012 års trafik samt gå igenom ett förslag till trafikupplägg 2013. Presenterat förslag diskuterades och verkade falla merparten av de närvarande i smaken. Inom kort kommer detta att presenteras här på hemsidan. på l

Vi tog även upp vad som var bra med 2012 års trafikupplägg; vad vi kan förbättra och vi blickade självklart även framåt.

Posted in Trafikavdelningen.

One Comment

  1. Hej många som jag pratat med skulle vilja se loket göta i museiehallen och särskilt barnen

Comments are closed.