Trängselskatt vid AGJ (april, april!)

Trängsel i Anten. Foto: Mikael Andersson

Trängsel i Anten. Foto: Mikael Andersson

Trängselskatt vid AGJ (1/4)

Ett växande problem, i Göteborg såväl som på AGJ, är att antalet bilar och besökare inte är jämnt fördelat mellan våra tåg. Det är betydligt fler besökare, som väljer att åka ångtåget som går 11:00 från Anten jämfört med det senare ångtåget 14:00.

Det leder till att det är svårt att hitta parkeringsplatser på parkeringen och även att det blir trångt i vagnarna. Målet är nu att försöka sprida resandet över hela trafikdagen.

Detta innebär att det införs en trängselskatt på 20 kr för resor med 11-tåget. I praktiken innebär det att resande med detta tåg måste lösa ett trängseltillägg till sin biljett. Vi hoppas genom denna åtgärd göra 14-tåget mer attraktivt än vad det är idag.

Förslag ligger även att lägga en viss trängselskatt på resor med det andra ångtåget och att då erbjuda ett extra ångtåg som skall avgå från Anten 09:00 på morgonen utan trängselskatt.

Trängsel i Anten. Foto: Mikael Andersson

Trängsel i Anten. Foto: Mikael Andersson

Trängsel i Anten. Foto: Mikael Andersson

Trängsel i Anten. Foto: Mikael Andersson

Posted in Allmänt.

One Comment

Comments are closed.