Transportstyrelsen på revision hos AGJ

Transportstyrelsens representanter i överläggning innan de sammanfattar intrycket av besöket vid AGJ. Foto: Lars Johansson

Transportstyrelsens representanter i överläggning innan de sammanfattar intrycket av besöket vid AGJ. Foto: Lars Johansson

Transportstyrelsen har genomfört en systemrevision av vår verksamhet.

Transportstyrelsen har under 9 – 10 juli genomfört en systemrevision vid AGJ. Man har gått igenom föreningens och järnvägens verksamhet och vår dokumentation av det vi sysslar med. Vår bedömning av besöket var att man var nöjda med det man såg och det man kontrollerade. Vi väntar nu på protokollet från besöket.

Besöket genomfördes i en mycket lättsam och trevlig anda och flera intressanta frågor ventilerades.

Posted in Allmänt.