Arbeten på vagn 22

Tvätt av vagn 22. Foto: Lars Johansson

Arbeten på vagn 22. Foto: Lars Johansson

Arbeten på vagn 22

Förra lördagen arbetades det med att rengöra vagn 22:s teakpanel. Olika former av rengöringsmetoder prövades. Det som slutligen gav ett tillfredsställande resultat var en kombination av olika metoder inkluderande att försiktigt avlägsna den upplösta lacken med skrapor. En del arbeten återstår dock.

Om vädret står oss bi så vill försöka rengöra vagn 22:s panel en gång till innan kylan kommer. Foto: Lars Johansson

Posted in Maskinavdelningen and tagged .