Uthuset byggs till i Anten

Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö

Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö

Uthuset har börjat byggas till i Anten

Vi har nu påbörjat arbetet med att bygga till uthuset i Anten. Uthuset innehåller bland annat vår signalverkstad. Vi skall även se över taket på hela byggnaden och byta yttertaket mot ett plåttak av samma typ som vi nyligen lade på oljeboden. Nuvarande tak är av gammal Undulin (sinusveckad tjärpapp). Färgsättningen på uthuset kommer att bli liknande den på personalhuset ”Paradiset”.

Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö

Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö

Posted in Allmänt, Fastighetsavdelningen and tagged , .