Vad händer i Anten – 10-11 mars?

Här syns takarbeten på vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Här syns takarbeten på vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Följande arbeten är aktuella kommande helg 10-11 mars. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Arbetet inne i vagnen går raskt framåt. Alla lister m.m. i taket är nu på plats och det är nu dags för den första slutstrykningen av taket i vagnen.

Kromade skivventilerna – Det går att polera dessa så de kan monteras då taket är målat. Väggarna är nu grundmålade.

Toalett- och gaveldörrarna är nedmonterade och står utanför vagnen . Slipning pågår men färgen sitter hårt. Slutnyans för senare slutstrykning bestäms senare.

Golvarbetena är nu klara. Mattläggaren har godkänt att vi kan lägga mattan på den gamla masoniten. Denne spacklar innan och lägger sedan mattan.

Vi kommer även börja att montera dropplisterna på taket, varefter detta skall tjäras.

Det är sedan dags att börja titta på hatthyllorna. Dessa är skrapade och grundmålade och skall täckmålas i en brun nyans (ej levererad än).

Vi skall även mäta in de bräder som skall läggas på hyllorna istället för näten som kasserats. Samma utförande som i vagn 37. Vi håller som alternativ på att titta på ett nät i metall. Samma färgnyans som på hatthyllorna skall användas på ångvärmeskydden. Även dessa är slipade och grundmålade.

Kranvagnen
Underhållsåtgärderna på kranvagnen är klara. Återstår byte av golvplank. Niklas beställer planken.

Traktorn
Är nu reparerad och provkörd. Dock pågår en översyn av elsystemet.

För Er som vill vara utomhus ?.. ved!
Vi har hämtat in träd som kan kapas upp till lokved. Det finns således en del att kapa och klyva. Sågen har försetts med ny klinga så det bör gå lätt att såga upp träden.

Vi har även ett projekt som står på tur:
1. En rullagrad överföringsvagn skall växlas ned från Gärdet tillsammans med vår transportvagn. Vi skall byta boggier på den senare och ersätta nuvarande glidlagrade boggier med rullagrade. Vi behöver i första hand hjälp med växlingen.

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i mitten av mars och att detta måste vara slutfört under senare delen av april. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

 Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

  • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
  • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
  • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

Posted in Allmänt, Maskinavdelningen and tagged , .