Vad händer i Anten – 23-24 mars

Arbete på vagn 24 i verkstaden 2012. Foto: Patrik Engberg

Arbete på vagn 24 i verkstaden 2012. Foto: Patrik Engberg

Följande arbeten är aktuella kommande helg 23-24 mars. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Innertaket i vagnen är färdigmålat. Vi väntar på att kunna montera skivventilerna men innan dess måste dessa poleras. Ventilerna är framlagda vid dörren till pannrummet och Autosol finns intill dessa.

Väggarnas överdel och mellan fönstren är nu målade en första gång. Toalett- och gaveldörrarna är slipade och en är grundmålad. Sköldarna på plattformarna i båda ändar skall slipas och målas SJ Röda

Hatthyllorna. Dessa är skrapade och grundmålade och skall nu målas i en brun nyans. Vi skall även måtta in de bräder som skall läggas på hyllorna istället för näten som kasserats. Utförandet blir samms som i vagn 37.

Ångvärmeskydden skall ha samma färgnyans som hatthyllorna. Även dessa är slipade och grundmålade. Även dessa går att slutmåla.

Ny linoliummatta läggs in då väggar och innertak är färdigmålade.

Vi har även förberett för att börja montera dropplisterna på yttertaket. När detta är gjort skall hela taket tjäras.

En översyn av bromsen har påbörjats på vagnen.

I verkstaden står även:

SLIPERSBYTAREN

 • Justering av spakarna till ventilstället skall ske (utförs av Ådale).
 • Skall även 3-årssäkerhetsbesiktigas

STOPPAGGREGATET:

 • Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet har påbörjats.
 • Skall även 3-årssäkerhetsbesiktigas

SPIKTRALLAN:

 • Är avfettad och rengjord. Tillbakakörd till Ba-boden.

LILLA FLAKTRALLAN

 • En ny sidolem skall tillverkas. Skall utföras enligt samma förebild som på motortrallan.

MOTORTRALLAN:

 • Dörrhandtaget på vänsterdörren är lagad.
 • Sidorutan i högerdörren håller på att bytas.
 • Bromsen skall justera bromsen
 • Kontrollera vätskor
 • Skall även 3-årssäkerhetsbesiktigas

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i början på april och att detta måste vara slutfört under senare delen av april. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

 • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
 • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
 • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

Posted in Allmänt.