Vad händer i Anten 5 & 6 april

Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg

Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg

Följande arbeten är aktuella kommande helg 5 & 6 april. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Det mesta av målningen inne i vagnen är nu färdigt. Vissa små justeringar återstår dock. Åter-monteringen av  fönsterramar och lister inne i vagnen har påbörjats. Här finns arbete för flera. Vissa lister återstår även att lacka.

Det finns beslag till gardinstängerna och krokar att polera. Dessa står i en burk vid dörren till pannrummet och Autosol finns intill dessa.

Toalett- gavel- och mellandörrarna är slipade och en är grundmålad. Dörrarna grundas färdigt och målas sedan i samma kulör som hatthyllorna och ångvärmeskydden. 

Ställningarna till hatthyllorna är nu målade i en brun nyans. Bräder håller på att inköpas för att monteras på hyllorna. När detta är gjort och även brädorna är målade kan hyllorna monteras på plats i vagnen. En stor del av ångvärmeskydden har även målats.

Inom kort är det dags för ny linoliummatta. Detta sköts av extern mattläggare.

Vi har även förberett för att börja montera dropplisterna på yttertaket. När detta är gjort skall hela taket tjäras. Ett litet kletigt jobb. Någon frivillig?

En översyn av bromsen har påbörjats på vagnen. Sköldarna på plattformarna i båda ändar skall slipas och målas SJ Röd 92. 

I verkstaden står även:

SLIPERSBYTAREN
Justering av spakarna till ventilstället skall ske (utförs av Ådale).

  • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

STOPPAGGREGATET:
Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet har påbörjats.

  • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

LILLA FLAKTRALLAN
En ny sidolem skall tillverkas. Skall utföras enligt samma förebild som på motortrallan.

MOTORTRALLAN

  • Dörrhandtaget på vänsterdörren är lagad.
  • Sidorutan i högerdörren håller på att bytas.
  • Bromsen skall justera bromsen
  • Kontrollera vätskor
  • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

CAFEÈT
Arbete pågår med utbyte av bänkskivor p.g.a. mindre skador på dessa som resulterat i anmärkning från Miljö & Hälsa. Vi skall även flytta en pappershållare samt spackla och göra viss bättringsmålning över några skruvhål som Miljö & Hälsa hade synpunkter på.

Vi skall även städa ur lokalen innan Lindelövs tar över. Tältet skall även resas om någon vecka. 

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i mitten på april och att detta måste vara slutfört under mitten av maj. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

  • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
  • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
  • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

Posted in Allmänt, Maskinavdelningen.