Vagn 22 allt mer klar

Taket på vagn 2 klart. Foto: Yngve CG

Taket på vagn 2 klart.

Vagn 22 allt mer klar

Lite i skymundan för banarbetsveckan så har det arbetats vidare på vagn 22 i verkstaden. Nu har takets byggts färdigt även på den andra vagnsändan och lyser i sin prakt i verkstaden. Nu återstår målning och läggning av väv på taket men ett stort steg mot färdigställandet har nu tagits.

Taket på vagn 2 klart. Foto: Yngve CG

Taket på vagn 2 klart.

Posted in Maskinavdelningen and tagged .