Vagn 22 i verkstaden

AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012. Foto: Bernt Lindsjö

AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012. Plattformstaken har plockats ned tilsammans med plattformsräckena, Foto: Bernt Lindsjö

Det arbetas på vagn Co 22 i verkstaden 

Vagn Co 22 står nu i verkstaden. Arbete sker i första hand med yttertaket och med plattformsändarna. Dessa har nu tagits loss för att  renoveras. Plattformsräcket och sköldarna har likaledes demonterats och skall blästras och målas. Vagnen skall även få nytt plattformsvirke.

Som nämndes har plattformstaken demonterats och lyfts ned för att vi skall kunna göra en bedömning av vad som behöver göras. Dessa är konstruerade losstagbara och bultade i vagnskorgen. Statusen på dessa var lite sämre än vi trott. Knutplåtarna i vagnens norra ände var även de rostangripna och behöver bytas.

Vi räknar med att blästra långbalkarna då färgen på dessa krackelerat och i samband med detta blästar vi även balkarna på plattformsändarna. Den gamla väven och pappen på det övriga taket har tagits loss. Taket visar sig vara i bra skick. Vidare så har bromsen testas och visat sig vara tät och fungera. Trots detta har vi demonterat styrventilen för att renovera denna.

AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012 efter att takväven tagits bort. Foto: Bernt Lindsjö

AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012 efter att takväven tagits bort. Foto: Bernt Lindsjö

Posted in Maskinavdelningen and tagged .