Vagn 22 målad invändigt

Vagn 22 nymålad i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Vagn 22 nymålad i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

AGJ vagn 22 målad invändigt

Arbetet med innertaket och även väggarna pågår. Innertaket är nu helt monterat och målat två gånger. Innerväggarna håller på att målas. De målas i samma nyanser som i vagn 24. Väggarna skall strykas ytterligare en gång till. Vagnen skall även få en ny golvmatta innan bänkarna monteras tillbaka. Dessa är renskrapade och väntar på att målas.

De blästrade stolpdelarna till plattformsändarna har målats. Byte av plåt pågår på plattformssköldarna.

Posted in Maskinavdelningen and tagged .