Vagn 22 nu i verkstaden

Här växlas vagn 22 ut ur museihallen för att åka in i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Här växlas vagn 22 ut ur museihallen för att åka in i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

AGJ Co 22 nu i verkstaden

Under lördagen den 10 november växlades vagn AGJ Co 22 in i verkstaden. Vi skall nu kommande helg börja att ta av den gamla takbeklädnaden för att frilägga yttertaket och besiktiga detta. Takbeklädnaden består av en kombination av gammal väv och tjärpapp som lätt smulas sönder. Eftersom problemen med vagnen (vad vi vet idag) består i att plattformsändarna är dåliga så skall dessa åtgärdas och renoveras. Plattformändarna lär vara bultade i vagnsstommen och losstagbara så dessa skall monteras ned och därefter lagas i vår träverkstad. Eventuellt får vi nytillverka dessa.

Vi skall även demontera, blästa och måla plattformsköldarna och räckena och genomföra en mindre invändig översyn. Bromsen skall även kollas. Vi skall även montera spännkoppel på även denna vagn.

Här finns plats för många att hjälpa till!!!

Vagn 22 skall få en översyn invändigt. Foto: Patrik Engberg

Vagn 22 skall få en översyn invändigt. Foto: Patrik Engberg

Posted in Maskinavdelningen and tagged .