Vagn 24 i verkstaden

Arbete på vagn 24 i verkstaden 2012. Foto: Patrik Engberg

Arbete på vagn 24 i verkstaden 2012. Foto: Patrik Engberg

VAGN 24 står redan  i verkstaden sedan någon vecka för att vi skall kunna slutföra de arbeten som vi ej hann med i våras. Bromsutrustningen är redan tillbakamonterad efter översyn. Provad och godkänd. Närmast på programmet står att vi skall montera upp de renoverade gasarmaturerna och sätta upp gardiner innan vagnen ställs in i förråd tills i vår.

Vi tänkte sedan ge oss på AGJ Cop 22 – fd NKlJ Co 1005, (står f.n. i ett skjul på Gärdet). Den vagnen har dåliga takplattformsändar så det är dessa som är prioriterade. Dessutom skall hela taket få ny beklädnad i form av duk.

Interiört finns även vissa små skavanker som behöver åtgärdas. På programmet står även en bromsöversyn.

Posted in Maskinavdelningen and tagged .