Vagn 28 i verkstaden

Vagn 28 i verkstaden. Foto: Yngve Emanuelsson

Vagn 28 i verkstaden

Vagn 28 i verkstaden

Vi arbetar nu på de verkstadstrallor som skall ersätta vagnens boggier då originalboggierna renoveras. Vi Undersöker även vilka verkstäder i Sverige som kan sprickindikera och svarva hjulen. Vi kollar även möjligheten till att ringa om hjulen. Inom kort skall vagnen lyftas och ställas ned på verkstadsboggierna. Vagnskorgen ställs sedan i museihallen. Boggierna skall in i verkstaden, plockas isär och det skall bedömas vilka arbeten som behöver göras på dessa.

Foto Yngve Emanuelsson

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .