Vårväxling den 12 maj

Växling med Z4p. Foto: Alexander Lagerberg

Växling med Z4p. Foto: Alexander Lagerberg

VÅRVÄXLING

Den 12 maj räknar vi med att växla ned de trafikvagnar som står på Gärdet för att påbörja besiktningar och iordningsställande inför trafikstarten. Hjälp behövs i första hand med växlingen.

Är Du intresserad att hjälpa till?

Bengt Holmqvist

Posted in Maskinavdelningen.