Västergötlands Fornminnesförenings Kulturarvspris 2017

Västergötlands Fornminnesförening

Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg har tilldelats Västergötlands Fornminnesförenings Kulturarvspris 2017.

Priset utdelas den 20 maj 2017 i Varnhem.

Västergötlands Fornminnesförening verkar för att landskapets kulturminnen bevaras. Föreningen vill också bidra till att kunskapen om Västergötlands historia ökar, bland annat genom föreläsningar och stöd till forskning. Västergötlands Fornminnesförening grundade Västergötlands museum i Skara.
Idag är Västergötlands Fornminnesförening en aktiv stödförening till Västergötlands Museum. Många av Föreningens arrangemang sker därför i samarbete med muséet. Föreningen utser också två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Västergötlands museum.
Västergötlands Fornminnesförening som har omkring 1300 medlemmar.
Sedan 2006 är H K H Kronprinsessan Victoria Västergötlands Fornminnesförenings Höga beskyddare och Hedersmedlem.

Posted in Allmänt.