Växelarbete i Anten

Växelarbete i Anten. Foto: Lars Johansson
Växelarbete i Anten. Foto: Lars Johansson

Växelarbete i Anten

På lördagen den 22 mars drar banavdelningen igång att lägga tillbaka de två växlar som tagits upp för renovering utanför verkstaden. Delar av växlarna har renoverats och vissa delar bytts ut.

Arbete pågår även med förreglingslådorna till de förreglingar som skall ersätta nuvarande nyckellås.

Arbete med elföreglingsutrustningen i verkstaden. Foto: Lars Johansson
Arbete med elföreglingsutrustningen i verkstaden. Foto: Lars Johansson