Växelarbete i Anten

Växelarbete i Anten. Foto: Mats Andersson

Växelarbete i Anten. Foto: Mats Andersson

Spårarbete i Anten

Ett spårarbete  har påbörjats i Anten. Det är två växlar utanför verkstaden som håller på att  renoveras. Detta är första etappen i att göra även spår 3 till tågspår.Efter det att bilden tagits har även området schaktats ur så vi kan börja lägga in nya slipers och återuppbygga växlarna.

Du är hjärtligt välkommen att hjälpa till.

Posted in Banavdelningen and tagged .