Växelarbete i Anten

Växelarbete i Anten. Foto: Mats Andersson
Växelarbete i Anten. Foto: Mats Andersson

Spårarbete i Anten

Ett spårarbete  har påbörjats i Anten. Det är två växlar utanför verkstaden som håller på att  renoveras. Detta är första etappen i att göra även spår 3 till tågspår.Efter det att bilden tagits har även området schaktats ur så vi kan börja lägga in nya slipers och återuppbygga växlarna.

Du är hjärtligt välkommen att hjälpa till.