Växelarbeten i Anten

Växelerbetet pågår i Anten. Foto: Patrik Engberg

Växelarbetet pågår i Anten. Foto: Patrik Engberg

Växelarbeten i Anten.

Delar till de två växlar (7 och 9) som håller på att bytas på bangården i Anten kommer att tas in i verkstaden för översyn och renovering. När detta är klart kommer arbetena på bangården att påbörjas med utläggning av slipers och montering av delarna till växlarna.

Växelerbetet pågår i Anten, här ligger växelslipers och väntar på i läggning. Foto: Patrik Engberg

Växelerbetet pågår i Anten, här ligger växelslipers och väntar på i läggning. Foto: Patrik Engberg

Posted in Banavdelningen and tagged , .