Växling på Ödegärdet

Växling på Ödegärdet

Trafiksäsongen närmar sig, idag växlades trafiktåget fram från uppställningshallarna. och drogs ner till Anten. Samtidigt genomfördes praktisk utbildning i växling för våra nya aktiva medlemmar. Under kommande helg skall resterande trafikvagnar växlas fram ur Museihallen.

Posted in Trafikavdelningen.