Veden huggen och klar inför trafiken

Veden klar inför trafiksäsongen 2012. Foto: Bernt Lindsjö

Veden klar inför trafiksäsongen 2012. Foto: Bernt Lindsjö

Inför varje trafiksäsong måste en hel del ved huggas upp och klyvas och det arbetet är nu gjort.

Vi använder veden när vi påbörjar uppvärmningen av ångloken inför trafikdagarna. Detta arbetet tar ungefär fem timmar om loket är kallt, och vi går inte över till stenkol förrän sista timmen, strax innan avgång.

Det innebär att det går åt en hel del ved för alla våra trafikdagar och vi har nu fyllt alla korgar.

Posted in Maskinavdelningen.