VGJ 24 i verkstaden

VGJ 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

VGJ 24 i verkstaden

VGJ 24 står nu i verkstaden för den årliga översynen inför trafiksäsongen.