YBo5p 808 såld till WFJ

YBo5p 808 och 913 i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg

YBo5p 808 och 913 i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg

 YBo5p 808 är såld tillbaka till WFJ

Rälsbussen YBo5p 808 har sålts tillbaka till WFJ. En del i köpeavtalet när vi köpte fordonet för några år sedan var att WFJ ville ha med  en återköpsklausul som gav dem rätt att köpa tillbaka bussen inom 3 år om vissa förutsättningar var uppfyllda.

Då WFJ nu uppfyllt återköpsvillkoren i avtalet inom föreskriven tid så uppfyller vi givetvis vår del i avtalet. WFJ har betalt rälsbussen och den är nu avställd hos oss. Då det inte finns något avtal runt brukandet av fordonet och att försäkringsfrågan då inte är löst, har vi valt att inte använda den i vår trafik utan ställt av den i väntan på att WFJ skall transportera den till Vadstena.

Posted in Allmänt.