Corona – förhållningsregler

– Besök oss bara om du känner dig frisk!

– Hjälp till att hålla avstånden!

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att de restriktioner som fanns kring pandemin numera har upphört. Trots detta uppmanar vi våra besökare att vara försiktiga och även i fortsättningen försöka hålla avstånd. Vi hoppas nu att det som vi upplevt de senaste åren avseende pandemin nu snart skall vara historia och vi skall kunna återgå så långt det är möjligt till en ”normal” verksamhet.

Vi följer folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och rekommendationer.