Styrelsen

MEDLEMSINFORMATION: 

2020 års årsmöte genomfördes den 13 juni på Grand Hotel i Alingsås .

 Styrelsen


På föreningens årsmöte den 13 juni 2020 valdes följande personer (styrelsen har, förutom ordförande, inbördes fördelat sina uppdrag). Kassören är inte vald av årsstämman och ingår inte i styrelsen.

 Styrelsen:

  Namn
Telefon
E-postadress
Ordförande Lars Johansson
0511-155 36
Vice Ordförande Magnus Liberger 0707-87 31 18
Sekreterare Olof Brandelid
0703-62 24 71
Thomas Blidér
0703-17 35 97
Alexander Lagerberg
Andreas Johansson
0733-44 76 68
Sandra Merking
Suppleant Robin Stenbäck
Anders Wallman
Kassör* Ylva Bokgren 0703-04 21 21 ylva.bokgren@agj.net

Revisorer:

Namn
Telefon
E-postadress
Revisorer Lennart Klerdal    
Revisorer Mikael Andersson    
Suppleant Mats Andersson
031-18 82 71
Suppleant Mikael Stark

Valberedning:

Namn
Telefon
E-postadress
Ordförande Christian Merking
0705-55 18 61
  Annika Johansson
 

Övriga funktionärer och avdelningsansvariga:

Namn
Telefon
E-postadress
Informationsansvarig Ylva Bokgren
0511-155 36
Jernvägsnytt Patrik Engberg
0709-78 47 00
Medlemsregister Lars Gustafsson
031-323 16 45
Webbansvarig Patrik Engberg
0709-78 47 00
Facebookansvarig Patrik Engberg
0709-78 47 00
Facebookansvarig Sandra Merking   sandra.merking@agj.net
Facebookredaktör Christian Merking 0705-55 18 61   
Facebookredaktör Marcus Jacobson  0702-60 25 16 marcus.jacobson@agj.net
Namn
Telefon
E-postadress
Säkerhetschef, CSä Thomas Blidér
0703-17 35 97
Säkerhetsrevisor Ulf Smedbo    
Trafikchef, CTa Patrik Engberg  0709-78 47 00
Banchef, CBa

Christian Merking

Robin Stenbäck

 0705-55 18 61
0722-14 43 90
 
Fastighetschef, CFa Sandra Merking
sandra.merking@agj.net
Försäljningsansvarig Ylva Bokgren
0511-155 36
Maskinchef, CMa Karl-Inge Larsson
0704-96 58 68
Skol- & gruppresebokning
Ylva Bokgren
0322-721 60
0705-61 78 80

Trafikinformation (trafikdagar): 0322 – 721 30