Styrelsen

MEDLEMSINFORMATION: 

ÅRSMÖTET 2020

2020 års årsmöte som skulle ha genomförts under mars månad kunde genomföras den 13 juni på Grand Hotel i Alingsås .

HÖSTMÖTE 2020

Enligt stadgarna skall vi ha ett höstmöte varje år för att informera om vad som sker inom verksamheten men på grund av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att ställa in detta i år. Vi kommer dock att använda oss av andra informationskanaler för att sprida information o verksamheten.

 Styrelsen


På föreningens årsmöte den 13 juni 2020 valdes följande personer (styrelsen har, förutom ordförande, inbördes fördelat sina uppdrag). Kassören är inte vald av årsstämman och ingår inte i styrelsen.

 Styrelsen:

  Namn
Telefon
E-postadress
Ordförande Lars Johansson
0511-155 36
Vice Ordförande Magnus Liberger 0707-87 31 18
Sekreterare Olof Brandelid
0703-62 24 71
Thomas Blidér
0703-17 35 97
Alexander Lagerberg
Andreas Johansson
0733-44 76 68
Sandra Merking
Suppleant Robin Stenbäck
Anders Wallman
Kassör* Ylva Bokgren 0703-04 21 21 ylva.bokgren@agj.net

Revisorer:

Namn
Telefon
E-postadress
Revisorer Lennart Klerdal    
Revisorer Mikael Andersson    
Suppleant Mats Andersson
031-18 82 71
Suppleant Mikael Stark

Valberedning:

Namn
Telefon
E-postadress
Ordförande Christian Merking
0705-55 18 61
  Annika Johansson
 

Övriga funktionärer och avdelningsansvariga:

Namn
Telefon
E-postadress
Informationsansvarig Ylva Bokgren
0511-155 36
Jernvägsnytt Patrik Engberg
0709-78 47 00
Medlemsregister Lars Gustafsson
031-323 16 45
Webbansvarig Patrik Engberg
0709-78 47 00
Facebookansvarig Patrik Engberg
0709-78 47 00
Facebookansvarig Sandra Merking   sandra.merking@agj.net
Facebookredaktör Christian Merking 0705-55 18 61   
Facebookredaktör Marcus Jacobson  0702-60 25 16 marcus.jacobson@agj.net
Namn
Telefon
E-postadress
Säkerhetschef, CSä Thomas Blidér
0703-17 35 97
Säkerhetsrevisor Ulf Smedbo    
Trafikchef, CTa Patrik Engberg  0709-78 47 00
Banchef, CBa

Christian Merking

Robin Stenbäck

 0705-55 18 61
0722-14 43 90
 
Fastighetschef, CFa Sandra Merking
sandra.merking@agj.net
Försäljningsansvarig Ylva Bokgren
0511-155 36
Maskinchef, CMa Karl-Inge Larsson
0704-96 58 68
Skol- & gruppresebokning
Ylva Bokgren
0322-721 60
0705-61 78 80

Trafikinformation (trafikdagar): 0322 – 721 30