AGJ och Märklin i samarbete

Samarbete med Märklin 2011

Föreningens brandtåg. Brandfinkan, tankvagnen och dragen av HBA 2. Foto: Patrik Engberg
Fredagen den 1/4 provar AGJ eldrift på bangården i Anten

För att minska luftföroreningarna har AGJ tillsammans med Märklin tagit fram ett system för att driva våra växellok med el. Detta kommer att minska utsläppen och leda till en lugnare stationsmiljö. Eldriften innebär även att man slipper ha både tågklarerare och lokförare. Nu kan en person sköta bägge uppgifterna.

Transformatorn är här på prov placerad på bangården men i framtiden kommer ett nytt ställverk att byggas i verkstadens torn. Systemet bygger på det klassiska Märklinsystemet med växelström och mittledare. Transformatorn ligger som alltid i körkontrollen. Det finns i framtiden möjlighet att bygga ut systemet med styrning av växlar, signaler och digital styrning för flertågstrafik. En teststräcka är byggd på spår ett, två och delar av spår tre.

Här provkör vi systemet för första gången. Det första loket som är utrustad med den nya tekniken är Z4p nr 7. Under våren kommer fler lok att bli utrustade.

Här syns hur det fungerar i en växel. Det är ingen fara för besökare då den är lågspänning i stiften. Vi följer en ny EU-förordning EU 2011/0401 som styr detta.

Här syns strömupptagningen under vårt första lok, den så kallade släpskon.

Vi kan bara konstatera att rätt monterad så syns strömupptagningen ytterst lite från sidan. Vi gör dock bedömningen att våra besökar uppskattar den insats vi gör för att förbättra närmiljön.

Posted in Allmänt.