Påskmiddag och påskbrasa

Påskbrasa i Anten. Foto: Bernt Lindsjö
Påskbrasa i Anten. Foto: Bernt Lindsjö

Påskbuffé och påskbrasa i Anten

På påskaftonen var det ett tjugotal medlemmar och aktiva som njöt av en god påskbuffé och avslutade med en traditionsenlig påskbrasa i Anten.

AGJ samarbetar med försvarsmakten

Brobackatunneln. Foto: Mats Andersson
Brobackatunneln. Foto: Mats Andersson

AGJ samarbetar med försvarsmakten

Styrelsen meddelar att försvarsmakten har hört av sig till AGJ och på fem år hyrt Brobackatunnelen, eftersom det ändå inte är aktuellt med trafik genom denna, inom den närmaste tiden.

Med anledning av det ökade hotet från Ryssland, anses behovet av skyddsrum i Sverige åter öka och dess antal i området kring Anten, är mycket litet.

Tunneln är tänkt att kunna användas, som skyddsrum för omkring 1000 personer, om den får rätt utformade portar, i bägge ändar.

AGJ årsmöte 2014

Per-Olof Söderpalm gratulerar Gunnar Lundqvist i efterhand på hans 90-årsdag. Foto: Lennart Nordh
Per-Olof Söderpalm gratulerar Gunnar Lundqvist i efterhand på hans 90-årsdag. Foto: Lennart Nordh
 Föreningsstämman 2014

Föreningsstämman 2014 hölls lördagen den 29 mars med början klockan 14,00 i samlingslokalen “Sågen” i Anten.

Mötet genomfördes på ca 2,5 timme och hölls i en diskussionsvillig positiv anda. Mötet leddes av Morrgan Classon med föreningens vice ordförande Per-Olof Söderpalm som bisittare. Under mötet togs förslaget rörande ändringar i nuvarande stadgar en andra gång och är således numera gällande.

Efter detta togs styrelsens skrivelse rörande medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen upp. En livlig debatt följde som resulterade i att skrivelsen antogs som riktlinje för medlemmarnas förhållningssätt gentemot föreningen i vissa frågor.

Avgående ordförande och styrelseledamöter omvaldes. Som suppleant nyvaldes Sandra Merking, Patrik Engberg hade meddelat att han inte önskade bli omvald, beroende på sitt civila arbete. Även övriga poster i organisationen omvaldes.

Efter detta diskuterades inkomna motioner som var 10 till antalet.

Som avslutning på mötet utdelades blomsterkvastar till ett antal medlemmar som gjort uppoffrande insatser för föreningen under året. Även 90-åringen Gunnar Lundqvist firades.

Efter mötet var det kaffe och tilltugg i personallokalen ”Paradiset”.

Årsmöte 2014

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst
Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 29 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna om Du loggar in på Medlemssidorna. Sågen ligger mellan järnvägen och sjön Anten, se bild.

Sattelitbild över "Sågen" i Anten
Satelitbild över ”Sågen” i Anten

Inför föreningsstämman 2014

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst
Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 29 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna om Du loggar in på Medlemssidorna

 

 

Sågen ligger mellan järnvägen och sjön Anten, se bild.

Sattelitbild över "Sågen" i Anten
Satelitbild över ”Sågen” i Anten

Jernvägsnytt 1-2014

Jernvägsnytt 1-2014
Jernvägsnytt 1-2014

Jernvägsnytt 1/2014.

Jernvägsnytt 1/2014 är nu på väg till dej. I tidningen kan du läsa om vad som har hänt vid AGJ. Vi beskriver bland annat renoveringen av ångloket VGJ 24.

Jernvägsnytt 4-2013

Jernvägsnytt 4/2013
Jernvägsnytt 4/2013

Jernvägsnytt 4/2013.

I tidningen görs en tillbakablick på de gångna 30 åren och vad som blivit gjort utifrån de investeringsplaner som vi upprättade 1984. Du kan också läsa om sommarens trafiksäsong.

Tidningen är nu packad och inlämnad på Posten och skall den 9/1 enligt Posten finnas i din brevlåda.

Hemsidan anpassad till mobila enheter

wpmobile

Hemsidan anpassad till mobila enheter

Vi har nu börjat anpassa hemsidan till att kunna visas bättre i mobila enheter såsom olika så kallade ”smartphones”,  mobiltelefoner som IPhone och Android.

Alla funktioner är ännu inte på plats. Till exempel visas inte alla nyheter men information om tider, priser med mera finns. Du kan också logga in på aktivsidor och medlemssidor.

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann

Byringe station i filmen eller som den heter hos oss - Kvarnabo station. Foto: Bernt Lindsjö
Byringe station i filmen eller som den heter hos oss – Kvarnabo station. Foto: Bernt Lindsjö

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann

En liten bit av filmen spelades in på AGJ under våren 2013. Byringe station i filmen eller som den heter hos oss – Kvarnabo station. Fotor taget innan ommålning och väntsalsdörrsbyte hösten 2014. Vi fick inte byta dörren innan filmen spelats in eftersom denna ansågs pitoresk och passade väl in i filmen.

Arbeten på HBA 2

Motorn nymålad på HBA 2 och lokhuvarna är tillbaka i Anten

Arbetet på HBA 2 fortsätter i verkstaden. Motorn har nu målats, spackling och slipning av hytten pågår och huvarna har kommit tillbaka efter rostsanering, svetsning, riktning och grundmålning. Även generatorn och lokets kompressor som varit på extern översyn är på väg tillbaka till Anten för att monteras tillbaka på loket. Vi väntar även på att Inspecta skall besöka oss och kontrollera lokets tryckluftsbehållare och startluftsflaska.

Arbeten på vagn 22

Vagn 22 snart färdigmålad invändigt

Vagn 22 har nu i stort målats klart invändigt. Under helgen målades kupén för andra gången och även vestibulen har målats. Kvar att måla innan mattläggaren kan komma och lägga in en ny matta i hela vagnen är att montera loss bagagehyllorna i vestibulen i ena änden av vagnen och måla bakom dessa. Dessutom skall alla foder runt ett antal dörrar målas samt den gamla golvmattan rivas ut. Vi kan även sätta upp hatthyllorna i salongerna då dessa inte påverkar golvläggningen.

Komplettering 6/1

Kupén är idag färdigmålad. Hyllorna losstagna i vestibulen och även detta utrymme har målats. Den gamla linoliummattan har rivits ur. I ena salongen har vi dragit ut all nubb som denna var fäst med (förutom limmet). I den andra salongen återstår det att dra ur all gammal nubb. Nästa helg planerar vi att montera hatthyllorna i salongerna.

Logga in på AGJ hemsida

AGJ har fått en ny hemsida
AGJ har fått en ny hemsida

Logga in på AGJ hemsida

Vi har haft problem en tid med inloggningen på AGJs hemsida. Detta har nu vi nu fått ordning på och inloggningen skall nu fungera. Du kan logga in med samma inloggningsuppgifter som tidigare. Är Du medlem så kan Du få inloggningsuppgifterna i senaste nummret av Jernvägsnytt.

Jernvägsnytt 3-2013 distribuerad

Jernvägsnytt 3-2013
Jernvägsnytt 3-2013

Jernvägsnytt 2/2013 är nu distribuerad.

I den kommande tidningen kan du läsa sista delen om Skövde – Axvalls Järnväg. Vi visar lite bilder från trafiksäsongen och skriver om vad som har hänt vid AGJ.