Vagn 15 lämnar verkstaden

Vagn 15 lämnar verkstaden. Foto: Christian Merking

Vagn 15 lämnar verkstaden. Foto: Christian Merking

Vagn 15 lämnar verkstaden

Idag, lördagen den 11 mars, så har vagn 15 flyttats ifrån verkstaden till museihallen efter att arbetet med den i verkstaden är klart.

Vagn 15 är klar

Vagn 15 är klar

Idag har plattformsändarna på vagn 15 äntligen blivit klara. Det som nu återstår är att putsa fönstren och städa ur vagnen inför säsongen.

Den vänstra bilden ovan visar den ena nylagda plattformen medan den högra visar visar den andra då betsning av plankorna skett.

Vagnen har varit inne i verkstaden under några månader och har bl.a. oljats, fått taket översett samt ett krokigt koppel riktat och glappen i spännkopplen åtgärdade. Dessutom har plattformsändarna målats och nytt plattformsvirke har lagts.