AGJ höstmöte 2021

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Höstmöte för medlemmar i Museiföreningen
Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 13 november klockan 14.00 
i föreningslokalen ”Paradiset”.

Medlemmarna i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs
Järnväg kallas till höstmöte lördagen den 13 november
2021 klockan 14.00 i föreningslokalen ”Paradiset”
(Antens stationsväg 3, Anten).
Under mötet kommer styrelsen informera om vad
som händer i föreningen. Det finns tillfällen att ställa
frågor till ansvariga.