Vad händer i Anten 5 & 6 april

Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg
Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg

Följande arbeten är aktuella kommande helg 5 & 6 april. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Det mesta av målningen inne i vagnen är nu färdigt. Vissa små justeringar återstår dock. Åter-monteringen av  fönsterramar och lister inne i vagnen har påbörjats. Här finns arbete för flera. Vissa lister återstår även att lacka.

Det finns beslag till gardinstängerna och krokar att polera. Dessa står i en burk vid dörren till pannrummet och Autosol finns intill dessa.

Toalett- gavel- och mellandörrarna är slipade och en är grundmålad. Dörrarna grundas färdigt och målas sedan i samma kulör som hatthyllorna och ångvärmeskydden. 

Ställningarna till hatthyllorna är nu målade i en brun nyans. Bräder håller på att inköpas för att monteras på hyllorna. När detta är gjort och även brädorna är målade kan hyllorna monteras på plats i vagnen. En stor del av ångvärmeskydden har även målats.

Inom kort är det dags för ny linoliummatta. Detta sköts av extern mattläggare.

Vi har även förberett för att börja montera dropplisterna på yttertaket. När detta är gjort skall hela taket tjäras. Ett litet kletigt jobb. Någon frivillig?

En översyn av bromsen har påbörjats på vagnen. Sköldarna på plattformarna i båda ändar skall slipas och målas SJ Röd 92. 

I verkstaden står även:

SLIPERSBYTAREN
Justering av spakarna till ventilstället skall ske (utförs av Ådale).

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

STOPPAGGREGATET:
Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet har påbörjats.

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

LILLA FLAKTRALLAN
En ny sidolem skall tillverkas. Skall utföras enligt samma förebild som på motortrallan.

MOTORTRALLAN

 • Dörrhandtaget på vänsterdörren är lagad.
 • Sidorutan i högerdörren håller på att bytas.
 • Bromsen skall justera bromsen
 • Kontrollera vätskor
 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

CAFEÈT
Arbete pågår med utbyte av bänkskivor p.g.a. mindre skador på dessa som resulterat i anmärkning från Miljö & Hälsa. Vi skall även flytta en pappershållare samt spackla och göra viss bättringsmålning över några skruvhål som Miljö & Hälsa hade synpunkter på.

Vi skall även städa ur lokalen innan Lindelövs tar över. Tältet skall även resas om någon vecka. 

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i mitten på april och att detta måste vara slutfört under mitten av maj. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

 • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
 • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
 • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

Vad händer i Anten – 31 mars – 1 april

Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg
Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg

Årsmöte lördagen den 31 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten

Följande arbeten är aktuella kommande helg 31 mars & 1 april. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Innertaket i vagnen är färdigmålat, skivventilerna monterade och väggarnas underdel målade en första gång. Förhoppningsvis målas de en andra gång under veckan. Detta medför i så fall att vi därefter kan börja återmontera fönsterramar och lister.

Det finns mer beslag och krokar att polera. Dessa står i en burk vid dörren till pannrummet och Autosol finns intill dessa.

Toalett- gavel- och mellandörrarna är slipade och en är grundmålad. Dörrarna grundas färdigt och målas sedan i samma kulör som hatthyllorna och ångvärmeskydden. Ångvärmeskydden har även börjat att målas.

Hatthyllorna är nu målade i en brun nyans. Bräder håller på att inköpas för att monteras på hyllorna. När detta är gjort och även brädorna är målade kan hyllorna monteras på plats i vagnen. Ny linoliummatta läggs in då väggar och innertak är färdigmålade.

Vi har även förberett för att börja montera dropplisterna på yttertaket. När detta är gjort skall hela taket tjäras. En översyn av bromsen har påbörjats på vagnen. Sköldarna på plattformarna i båda ändar skall slipas och målas SJ Röda.

I verkstaden står även:

SLIPERSBYTAREN
Justering av spakarna till ventilstället skall ske (utförs av Ådale).

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

STOPPAGGREGATET:
Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet har påbörjats.

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

LILLA FLAKTRALLAN
En ny sidolem skall tillverkas. Skall utföras enligt samma förebild som på motortrallan.

MOTORTRALLAN

 • Dörrhandtaget på vänsterdörren är lagad.
 • Sidorutan i högerdörren håller på att bytas.
 • Bromsen skall justera bromsen
 • Kontrollera vätskor
 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

CAFEÈT
Arbete pågår med utbyte av bänkskivor p.g.a. mindre skador på dessa som resulterat i anmärkning från Miljö & Hälsa. Vi skall även flytta en pappershållare samt spackla och göra viss bättringsmålning över några skruvhål som Miljö & Hälsa hade synpunkter på.

Vi skall även städa ur lokalen innan Lindelövs tar över. Tältet skall även resas om någon vecka.

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i början på april och att detta måste vara slutfört under senare delen av april. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

 • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
 • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
 • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

Arbete på vagn 24

Målning av väggarna i vagn 24. Foto: Patrik Engberg
Målning av väggarna i vagn 24. Foto: Patrik Engberg

Under helgen fortsatte arbetet på vagn 24 i verkstaden.

Innertaket i vagnen är färdigmålat, skivventilerna monterade och väggarnas underdel målade en första gång. Förhoppningsvis målas de en andra gång under veckan. Detta medför i så fall att vi därefter kan börja återmontera fönsterramar och lister.

Toalett- gavel- och mellandörrarna är slipade och en är grundmålad.

 

Vad händer i Anten – 10-11 mars?

Här syns takarbeten på vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Här syns takarbeten på vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Följande arbeten är aktuella kommande helg 10-11 mars. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Arbetet inne i vagnen går raskt framåt. Alla lister m.m. i taket är nu på plats och det är nu dags för den första slutstrykningen av taket i vagnen.

Kromade skivventilerna – Det går att polera dessa så de kan monteras då taket är målat. Väggarna är nu grundmålade.

Toalett- och gaveldörrarna är nedmonterade och står utanför vagnen . Slipning pågår men färgen sitter hårt. Slutnyans för senare slutstrykning bestäms senare.

Golvarbetena är nu klara. Mattläggaren har godkänt att vi kan lägga mattan på den gamla masoniten. Denne spacklar innan och lägger sedan mattan.

Vi kommer även börja att montera dropplisterna på taket, varefter detta skall tjäras.

Det är sedan dags att börja titta på hatthyllorna. Dessa är skrapade och grundmålade och skall täckmålas i en brun nyans (ej levererad än).

Vi skall även mäta in de bräder som skall läggas på hyllorna istället för näten som kasserats. Samma utförande som i vagn 37. Vi håller som alternativ på att titta på ett nät i metall. Samma färgnyans som på hatthyllorna skall användas på ångvärmeskydden. Även dessa är slipade och grundmålade.

Kranvagnen
Underhållsåtgärderna på kranvagnen är klara. Återstår byte av golvplank. Niklas beställer planken.

Traktorn
Är nu reparerad och provkörd. Dock pågår en översyn av elsystemet.

För Er som vill vara utomhus ?.. ved!
Vi har hämtat in träd som kan kapas upp till lokved. Det finns således en del att kapa och klyva. Sågen har försetts med ny klinga så det bör gå lätt att såga upp träden.

Vi har även ett projekt som står på tur:
1. En rullagrad överföringsvagn skall växlas ned från Gärdet tillsammans med vår transportvagn. Vi skall byta boggier på den senare och ersätta nuvarande glidlagrade boggier med rullagrade. Vi behöver i första hand hjälp med växlingen.

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i mitten av mars och att detta måste vara slutfört under senare delen av april. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

 Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

 • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
 • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
 • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

Arbete på vagn 24

Arbete på taket på vagn 24 i verkstaden. Foto: Lars Johansson
Arbete på taket på vagn 24 i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Arbete på vagn 24 i verkstaden

Under de senaste helgerna har vi arbetat på vagn 24 i verkstaden. Innertaket börjar nu komma på plats och har målats. Arbetet skall fortsätta med golv och väggar.

Arbeten pågår på vagn 24 i verkstaden

Här syns takarbeten på vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Arbeten pågår på vagn 24 i verkstaden

Vagn 24 står i verkstaden för invändiga arbeten. Vi håller på med invändiga takarbeten, väggarbeten och golvarbeten.
Hatthyllorna är nedplockade. Värmeskydd, hatthyllor m.m. har slipats och grundmålats utanför vagnen. Lister har tagits loss och skall slipas och fernissas.
Material till det nya innertaket finns och kommer att börja monteras efter nyår.

 

Vagn 10 är klar i verkstaden

Här stryks taket med tjära. Foto: Patrik Engberg
Här stryks taket med tjära. Foto: Patrik Engberg

Vagn 10 är klar i verkstaden

Vagn 10 blev i helgen klar i verkstaden efter att taket nu har fått dropplister monterade och taket strukits med tjära flera gånger.

Nästa helg kommer vagnen att växlas ut och ställas under tak.

AGJ C 10 i verkstaden

Här står vagn 10 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Här står vagn 10 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

AGJ C 10 i verkstaden

Arbete med taket pågår där nya dropplister håller på att monteras. Vi fick byta några bräder på ena sidan av taket då detta var dåligt, men detta är klart.

Det som nu återstår är att lägga ny duk på den skadade delen och tjära denna innan taklisterna på den sidan kan monteras. Därefter kan hela taket tjäras.

Det är viktigt att detta arbete flyter på så att vi kan få ut vagn 10 innan snön kommer så den kan placeras på reserverad plats i vagnhallarna på Gärdet. Efter det skall hela taket tjäras.

Arbete på AGJ Co 24

Här står vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Här står vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Arbete på AGJ Co 24

AGJ Co 24 står nu i verkstaden. Inredningen är nu demonterad och den gamla panelen i taket skall nu plockas ned försiktigt så att vi kan titta på takbalkarna.

Vi börjar med den södra kupén. Innertaket är löst på vissa ställen.

 

Arbete på Tp 3500 i verkstaden

Här arbetar Krister med instrumenten. Foto: Patrik Engberg
Här arbetar Krister med instrumenten. Foto: Patrik Engberg

Arbete på Tp 3500

Det arbetas på Tp 3500 i verkstaden.Det som återstår är arbete i förarhytten. Instrumenteringen skall slutföras och trälister runt fönstren skall färdigställas

 

Nu är vårt rälsbussläp UBFo3yp 2120 klart!

Här är släpet på väg ut ur verkstaden. Foto: Örjan Edenroth
Här är släpet på väg ut ur verkstaden. Foto: Örjan Edenroth

Rälsbussläpet klart

Nu är vårt rälsbussläp UBFo3yp 2120 klart!

I dagarna rullade det ut ur verkstaden efter att de sista justeringarna hade gjort och provkördes längs banan.

Det är ganska precis fem år sedan släpet togs in i verkstaden men nu är det klart och kommer att användas i vår trafik nästa sommar.

Ett stort tack till alla som har hjälpt till med renoveringen.

 

Ballastplogen ute ur verkstaden

Ballastplogen i verkstaden. Foto: Lars Johansson
Ballastplogen i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Ballastplogen ute ur verkstaden

Ballastplogen har varit inne i verkstaden för byte av vajrar och lageröversyn och har nu kommit ut ur verkstaden.

Detta som en förberedelse inför kommande banvallsplogning.

 

Rälsbussläpet provkört

Här syns alla rälsbussarna i Anten vid första provkörningen. Foto: Alexander Lagerberg
Här syns alla rälsbussarna i Anten vid första provkörningen. Foto: Alexander Lagerberg

Rälsbussläpet provkört

I dag skedde den första provkörningen med vårt rälsbussläp UBFo3yp 2120.

Inte helt oväntat uppträdde lite knepigheter som behöver lösas innan det fungerar helt perfekt.

Målsättningen är dock att allt skall vara klart till nästa trafiksäsong så att släpet då kan användas i trafik.

 

Ba-fordon i verkstaden

Här syns sopmaskinen i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Ba-fordon i verkstaden

Samtidigt med trafiksäsongen pågår arbeten i verkstaden. Under våren och sommaren har det arbetats på vår ballastplog och sopmaskin. Ballastplogen var i behov av byte av vajrar till plogningsaggregatet då dessa gått av ett antal gånger under den senaste tidens användande och provisoriskt lagats.

Nya vajrar har nu monterats och vagnen har fått sig en mekanisk översyn. Vi hoppas nu att allt skall fungera väl vid höstens arbeten.

Sopmaskinen var dock i behov av främst byte av borstar men även av nytt vagnsgolv. Detta har nu åtgärdats. Kvar är byte av en trasig ruta samt motoröversyn.

 

Vagn 28 ut ur verkstaden

Vagn 28 just utväxlad ur verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Vagn 28 just utväxlad ur verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Vagn 28 ut ur verkstaden

Under helgen som gick växlades vagn 28 ut ur verkstaden där den under vintern har genomgått en översyn.

Vagnen är nu nymålad, både in- och utvändigt, och har fått en bromsrevision.